12 kwietnia - awaria magistrali przy ul. Świętokrzyskiej

Wodociągi Białostockie przepraszają wszystkich odbiorców za utrudnienia związane z kontaktem pod nr pogotowia wod.-kan. 994 i uzyskaniem informacji o porannej awarii wodociągowej w dniu 12.04.br. Informujemy, że niezwłocznie podejmiemy działania w celu usprawnienia zarówno bezpośredniej łączności z pogotowiem, jak i innych kanałów komunikacji z mieszkańcami w nagłych przypadkach.

22 marca - Światowy Dzień Wody

Pod datą 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, w tym roku po raz 26. Idea tych obchodów służy zwróceniu uwagi na to, jak ważna jest słodka woda, wspiera też zrównoważone zarządzanie jej zasobami.

Zestawy upominkowe od eBOK

Jeżeli jesteś naszym odbiorcą indywidualnym, tzn. masz podpisaną z Wodociągami Białostockimi umowę o doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków (ew. nie jesteś, ale znasz taką osobę lub instytucję), przygotowaliśmy dla Ciebie prezent!

Półmaraton z wodą wodociągową

3265 biegaczy przekroczyło metę 5. PKO Białystok Półmaratonu, który odbył się w naszym mieście 14 maja 2017 roku. W ogólnopolskiej klasyfikacji imprez biegowych tego typu Białystok zajmuje najwyższe podium.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Z eBOKiem sprawniej i wygodniej!

Publikujemy pdfList otwarty do Radnych Miejskich, którego autorem jest Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., pan Piotr Sokołowski. Zagadnienia poruszone w liście dotyczą ogółu mieszkańców Białegostoku i inwestorów. Pan Prezes przedstawia propozycję działań, które niezwłocznie powinna podjąć Rada Miasta Białegostoku, a których zaniechanie przyniesie efekty niekorzystne dla białostoczan.

OŚWIADCZENIE WODOCIĄGÓW BIAŁOSTOCKICH

W związku z niedawnymi skargami mieszkańców na fetor kojarzony z oczyszczalnią ścieków czy – szerzej – urządzeniami kanalizacyjnymi informujemy, że może on być wyczuwalny przy niesprzyjających warunkach pogodowych, np. mgłach, które przy bezwietrznej pogodzie, przemieszczając się nisko, przenoszą wraz z wilgocią nieprzyjemny zapach. Wodociągi Białostockie starają się przeciwdziałać temu zjawisku na bieżąco, jak też przez przedsięwzięcia perspektywiczne.

W związku z trwającą obecnie rozbudową części biologicznej oczyszczalni ścieków w Białymstoku zostają wprowadzone tymczasowe ograniczenia przyjmowania dodatkowych ilości nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

Przewidywany termin ograniczeń: sierpień 2016 - grudzień 2018.

Ograniczenia przyjmowania nieczystości ciekłych dotyczą:

  1. Zawierania umów z nowymi dostawcami spoza gmin Białystok i Wasilków.
  2. Wydawania dostawcom zgody na przyjmowanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych poza gminami Białystok i Wasilków.

Wzorem lat ubiegłych, Wodociągi Białostockie już trzeci raz uhonorowały laureatów konkursu zorganizowanego przez białostocki oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych - przy współudziale Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunków Inżynieria i Ochrona Środowiska (tym razem obronionych w roku akademickim 2014/2015). Pani Agnieszka Wysmułek, autorka najwyżej ocenionej pracy pt. "Zagrożenia antropogeniczne wód wybranej zlewni", została dodatkowo nagrodzona złożoną osobiście przez Prezesa Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. pana Piotra Sokołowskiego propozycją zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie.

Na uroczystości były też obecne laureatki dwóch poprzednich edycji konkursu, które skorzystały z takiej oferty i pracują obecnie w naszym Dziale Technicznym, panie: Urszula Brzeska i Magdalena Giero.

Pierwsza z wymienionych podzieliła się w publicznym wystąpieniu swoimi pozytywnymi wrażeniami z niedługiego jeszcze okresu pracy, co stanowiło swego rodzaju zachętę dla tegorocznej laureatki i pozostałych absolwentów.

21 marca 2015 roku - z okazji Pierwszego Dnia Wiosny i następującego po nim w kalendarzu Światowego Dnia Wody - Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zorganizowała okolicznościowy apel z porywającym programem artystycznym. Zamiast tradycyjnego zaśmiecania kukłą Marzanny pobliskiej rzeki Supraśl, wielobarwne grono uczniów pod artystyczną opieką pedagogów wytworzyło w swojej sali gimnastycznej fale pozytywnej, wiosennej energii. Na tej fali pojawiły się też papierowe łódeczki, ponieważ motywem przewodnim inscenizacji była woda i rozważne korzystanie z jej dobrodziejstw. Każda łódeczka miała na burcie przyklejone odpowiednie hasło, m.in. „Pij wodę oczyszczoną!”. Zacytowane przesłanie koresponduje z innym ważnym momentem podczas uroczystości: oficjalnym otwarciem tzw. poidełka – zdroju podłączonego bezpośrednio do wody wodociągowej.

Na uroczystości, której przewodniczyła Dyrektor Szkoły pani Anna Fidurska, byli obecni m.in. Burmistrz Wasilkowa pan Mirosław Bielawski, Prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. pan Piotr Sokołowski i Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie pani Irena Godlewska. Pan Prezes przekazał społeczności szkoły prezenty w postaci gry „Z biegiem wody”, atrakcyjnie przybliżającej działalność Wodociągów Białostockich, nagrodził też autorkę motywu plastycznego zdobiącego ścianę, przy której zostało zamontowane poidełko.

Poprzez zainstalowanie wewnętrznego źródełka wody pitnej Szkoła chce promować zdrowe odżywianie, którego podstawą jest czysta woda. Wychodzi to naprzeciw znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pod kątem wymagań w zakresie żywienia dzieci i młodzieży m.in. w szkołach i przedszkolach. Wspólnie realizujemy też zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych, opracowane przez Państwowy Zakład Higieny.

Warunkiem korzystania z urządzeń dostarczających wodę wodociągową do bezpośredniego spożycia przez dzieci jest m.in. odpowiednia jakość tej wody, prowadzenie stałego nadzoru nad bieżącym stanem higienicznym urządzenia, okresowa kontrola jakości wody, w tym jakości mikrobiologicznej. Właściwą jakość wody do spożycia, jak też systematyczne, bezpłatne badanie wody w szkole zapewniają Wodociągi Białostockie.