Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje:

  • ­eksploatację, monitorowanie i diagnostykę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  • ­obsługę klientów;
  • ­sprzedaż usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków;
  • ­badanie wody, ścieków i osadów pościekowych;
  • ­usługi w zakresie naprawy i konserwacji wodomierzy;
  • ­sprzedaż armatury wodociągowo – kanalizacyjnej;
  • ­gospodarkę odpadami;
  • ­przygotowywanie i realizację inwestycji prowadzonych przez Spółkę;
  • ­zarządzanie zasobami: ludzkimi, infrastrukturą techniczna oraz środowiskiem pracy.