- Wysokiej klasy technologia uzdatniania wody i jej stały monitoring gwarantują bardzo dobrą jakość i bezpieczeństwo bakteriologiczne wody wodociągowej, przeznaczonej do picia oraz celów bytowo-gospodarczych.

- Kanały sanitarne non stop odbierają nieczystości płynne i transportują do oczyszczalni ścieków, dzięki czemu poprawiają się warunki sanitarne i stan środowiska naturalnego. Nieszczelne szamba są zagrożeniem dla ekosystemu.

- Wzrasta wartość nieruchomości podłączonej do nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

- Zostanie spełniony ustawowy obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu.  Obowiązkiem właścicieli jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2018 r. Nr 1454).