Suma substancji mineralnych

wszystkie wartosci

Magnez

magnez

Potas

potas

Wapń

wapn

* Substancje w wodzie (mg/l)
* Wartość średnia dla wody pitnej dostarczanej przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku