Oczywiste jest, iż będąc spółką, której działalność opiera się na eksploatacji zasobów naturalnych, działamy zgodnie z prawem i normami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie ochrony środowiska.

Priorytetem są przemyślane działania, które przynoszą konkretne efekty. Głównym kierunkiem naszego zaangażowania społecznego jest szeroko pojęta edukacja, która wynika z naszej troski o środowisko naturalne. Naszym priorytetem jest szerzenie wiedzy o znaczeniu wody w życiu człowieka i uczenie właściwych postaw ekologicznych. Dodatkowo angażujemy się w działania na rzecz regionu oraz jego mieszkańców.

Białystok i okolice jest jednym z regionów  na mapie naszego kraju, który odczuwa zmiany klimatyczne. Poziom rzek i wópowierzchniowych stale obniża się dlatego tak ważne jest aby dbać o wodę i ją oszczędzać. Poprzez kampanię promującą postawę proekologiczną pod nazwą „Złap Deszczówkę”, skierowaną do odbiorców z terenu gminy Białystok i gminy Wasilków posiadających zawartą umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. w Białymstoku zachęcamy do zbierania i wykorzystywania deszczówki. 

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Tegorocznemu hasłu – w wolnym tłumaczeniu: Woda dla każdego – towarzyszy przesłanie: kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek mieszkasz, dostęp do wody jest fundamentalnym prawem człowieka. Światowy Dzień Wody to również okazja, żeby przypomnieć rolę Wodociągów Białostockich w realizacji tej idei na terenie działalności przedsiębiorstwa. W tym roku nagraliśmy film, w którym dzieci naszych pracowników przekonują, że wodę wodociągową można śmiało pić. Serdecznie im dziękujemy za udział i wspaniałe, naturalne kreacje.

Woda z kranu nazywana przez wielu potocznie „kranówką", która jest dostarczana do odbiorców przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku jest dobra i smaczna. Przekonuje się do tego coraz więcej osób my mamy ten zaszczyt poinformować, iż w kolejnym lokalu w naszym mieście nie tylko można napić się wody z kranu, ale zostanie podana w szklance Wodociagow Białostockich.  

W weekend 21-22 lipca 2018 r., na Rynku Kościuszki po raz pierwszy zadebiutował saturator - mobilne urządzenie do produkcji wody sodowej, popularne w czasach PRL. Zakupiony przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w wersji uwspółcześnionej. 

Zdroje w szkołach

21 marca 2015 roku - z okazji Pierwszego Dnia Wiosny i następującego po nim w kalendarzu Światowego Dnia Wody - Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zorganizowała okolicznościowy apel z porywającym programem artystycznym.