Oczywiste jest, iż będąc spółką, której działalność opiera się na eksploatacji zasobów naturalnych, działamy zgodnie z prawem i normami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie ochrony środowiska.

Priorytetem są przemyślane działania, które przynoszą konkretne efekty. Głównym kierunkiem naszego zaangażowania społecznego jest szeroko pojęta edukacja, która wynika z naszej troski o środowisko naturalne. Naszym priorytetem jest szerzenie wiedzy o znaczeniu wody w życiu człowieka i uczenie właściwych postaw ekologicznych. Dodatkowo angażujemy się w działania na rzecz regionu oraz jego mieszkańców.

Światowy Dzień Mycia Rąk 15 październik

15 października obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk, w tym roku hasłem przewodnim jest: „Higiena Rąk dla Każdego”, znaczy… ?

Światowy Dzień Mycia Rąk został ustanowiony w 2008 roku przez UNICEF, w celu promowania wiedzy jak powinno się prawidłowo myć ręce. Inicjatorem było Zgromadzenie Ogólne ONZ, które rezolucją z 20 grudnia 2006 roku, która ustanowiło rok 2008 Międzynarodowym Rokiem Warunków Sanitarnych. Akcję wspierana jest globalnie również przez Światową Organizację Zdrowia.

Białystok i okolice jest jednym z regionów  na mapie naszego kraju, który odczuwa zmiany klimatyczne. Poziom rzek i wópowierzchniowych stale obniża się dlatego tak ważne jest aby dbać o wodę i ją oszczędzać. Poprzez kampanię promującą postawę proekologiczną pod nazwą „Złap Deszczówkę”, skierowaną do odbiorców z terenu gminy Białystok i gminy Wasilków posiadających zawartą umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. w Białymstoku zachęcamy do zbierania i wykorzystywania deszczówki. 

Światowy Dzień Wody – powołany 22 grudnia 1992 r. na konferencji Szczyt Ziemi 1992 w brazylijskim Rio de Janeiro – został ustanowiony mocą rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Powodem tej inicjatywy jest fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi, gdyż nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Co roku Dzień Wody obchodzony jest 22 marca.

Woda z kranu nazywana przez wielu potocznie „kranówką", która jest dostarczana do odbiorców przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku jest dobra i smaczna. Przekonuje się do tego coraz więcej osób my mamy ten zaszczyt poinformować, iż w kolejnym lokalu w naszym mieście nie tylko można napić się wody z kranu, ale zostanie podana w szklance Wodociagow Białostockich.  

W weekend 21-22 lipca 2018 r., na Rynku Kościuszki po raz pierwszy zadebiutował saturator - mobilne urządzenie do produkcji wody sodowej, popularne w czasach PRL. Zakupiony przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w wersji uwspółcześnionej. 

Zdroje w szkołach

21 marca 2015 roku - z okazji Pierwszego Dnia Wiosny i następującego po nim w kalendarzu Światowego Dnia Wody - Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zorganizowała okolicznościowy apel z porywającym programem artystycznym.