Oczywiste jest, iż będąc spółką, której działalność opiera się na eksploatacji zasobów naturalnych, działamy zgodnie z prawem i normami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie ochrony środowiska.

Priorytetem są przemyślane działania, które przynoszą konkretne efekty. Głównym kierunkiem naszego zaangażowania społecznego jest szeroko pojęta edukacja, która wynika z naszej troski o środowisko naturalne. Naszym priorytetem jest szerzenie wiedzy o znaczeniu wody w życiu człowieka i uczenie właściwych postaw ekologicznych. Dodatkowo angażujemy się w działania na rzecz regionu oraz jego mieszkańców.

Światowy Dzień Mycia Rąk 15 październik

Światowy Dzień Mycia Rąk został ustanowiony w 2008 roku przez UNICEF, w celu promowania wiedzy jak powinno się prawidłowo myć ręce. Inicjatorem było Zgromadzenie Ogólne ONZ, które rezolucją z 20 grudnia 2006 roku, która ustanowiło rok 2008 Międzynarodowym Rokiem Warunków Sanitarnych. Akcję wspierana jest globalnie również przez Światową Organizację Zdrowia. Co roku Światowy Dzień Mycia Rąk obchodzony jest  15 października. 

Duże zainteresowanie tą inicjatywą spowodowało szybkie wyczerpanie limitu zgłoszeń i musieliśmy wstrzymać ich przyjmowanie. Obecnie rozpatrujemy wnioski od uczestników. O przekazaniu zbiorników na deszczówkę będzie decydowała kolejność złożenia wniosków, pod warunkiem spełnienia wszystkich regulaminowych kryteriów. Wynik weryfikacji i decyzję o przyznaniu (lub nie) naszej nagrody podamy uczestnikom telefonicznie lub mailowo w terminie 14-18 czerwca 2021 roku.

Do uczestnictwa w kampanii „Złap deszczówkę” zapraszamy Odbiorców, którzy mają zawartą z naszym przedsiębiorstwem umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Powołany 22 grudnia 1992 r. na konferencji Szczyt Ziemi 1992 w brazylijskim Rio de Janeiro – został ustanowiony mocą rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Powodem tej inicjatywy jest fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi, gdyż nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Co roku Dzień Wody obchodzony jest 22 marca.

 

Woda z kranu nazywana przez wielu potocznie „kranówką", która jest dostarczana do odbiorców przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku jest dobra i smaczna. Przekonuje się do tego coraz więcej osób my mamy ten zaszczyt poinformować, iż w kolejnym lokalu w naszym mieście nie tylko można napić się wody z kranu, ale zostanie podana w szklance Wodociagow Białostockich.  

W weekend 21-22 lipca 2018 r., na Rynku Kościuszki po raz pierwszy zadebiutował saturator - mobilne urządzenie do produkcji wody sodowej, popularne w czasach PRL. Zakupiony przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w wersji uwspółcześnionej. 

Zdroje w szkołach

21 marca 2015 roku - z okazji Pierwszego Dnia Wiosny i następującego po nim w kalendarzu Światowego Dnia Wody - Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zorganizowała okolicznościowy apel z porywającym programem artystycznym.