Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020. 471)


Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
w Białymstoku informuje, że od dnia 19 września 2020 roku, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020. 471)

„1. Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 7 dotyczących wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci wodociągowej      i kanalizacyjnej, odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz włączenia ich do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych niezakończonych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Zawieszone warsztaty edukacyjne pn "Historia Kropelki Wody"

W związku z utrzymującym się wysokim wskaźnikiem zachorowań na COVID - 19, warsztaty edukacyjne pod nazwą "Historia Kropelki Wody", które prowadzimy w przedszkolach na terenie miasta Białegostoku i gminy Wasilków zostają wstrzymane w roku szkolnym 2020 / 2021 do odwołania. 

Przedszkola Samorządowe, które zgłosiły się w roku szkolnym 2019/2020 na zajęcia, lecz ze względu na zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie podwyższonych środków ostrożności w dobie pandemii nie odbyły się, w momencie przywrócenia prowadzenia warsztatów będą miały pierwszeństwo w ustalaniu nowego terminu na realizację warsztatów edukacyjnych w swoich placówkach. 

Obsługa interesantów w BOK - łagodniejsze ograniczenia

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują, że od 18.05.2020 r. obsługa interesantów w Biurze Obsługi Klienta (BOK) przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku, ze względów bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia koronawirusem, jest nadal prowadzona w ograniczonym zakresie - z podanymi niżej złagodzeniami w stosunku do poprzednich zasad. Utrzymany jest zakaz wjazdu osób postronnych na teren przedsiębiorstwa, dlatego prosimy o korzystanie z okolicznych parkingów.

Osobiste wizyty w BOK są dopuszczalne, przestrzegając zasady jednoczesnej obecności 3 interesantów w biurze. Przy stanowisku może znajdować się tylko 1 osoba. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Pomimo możliwości osobistej wizyty w BOK, w dalszym ciągu zalecamy załatwianie spraw poprzez kontakt:

 • telefoniczny: centrala, tel. (85) 745-81-00
 • Biuro Obsługi Klienta, tel. (85) 745-81-70 (71,72)
 • listownie na adres: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok
 • poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)
 • Fax: (85) 745-81-13

Apelujemy i zachęcamy do zakładania kont e-BOK za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W razie wątpliwości związanych z odczytami wodomierzy, prosimy o kontakt z odczytywaczem wskazanym w piśmie lub z Działem Sprzedaży, tel. 85 745-81-20 (21).

Opłaty za rachunki (gotówką i kartą) przyjmujemy w Kasie BOK:
w poniedziałek, godz. 8.00-16.30, 
wtorek-piątek w godz. 8.00-14.00.

Ograniczone wznowienie obsługi interesantów w BOK

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują, że od 4.05.2020 r. zostaje wznowiona obsługa interesantów w Biurze Obsługi Klienta (BOK) przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku. Ze względów bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia koronawirusem, będzie ona prowadzona w ograniczonym zakresie.

Osobiste wizyty w BOK są dopuszczalne, przestrzegając zasady obecności tylko 1 interesanta w biurze. Zachęcamy do wcześniejszego ustalania terminu wizyt, kontaktując się pod nr tel. (85) 745-81-70 (71,72) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomimo możliwości osobistej wizyty w BOK, w dalszym ciągu zalecamy załatwianie spraw poprzez kontakt:

 • telefoniczny: centrala, tel. (85) 745-81-00
 • Biuro Obsługi Klienta, tel. (85) 745-81-70 (71,72)
 • listownie na adres: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok
 • poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)
 • Fax: (85) 745-81-13

Apelujemy i zachęcamy do zakładania kont e-BOK za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W razie wątpliwości związanych z odczytami wodomierzy, prosimy o kontakt z odczytywaczem wskazanym w piśmie lub z Działem Sprzedaży, tel. 85 745-81-20 (21).

Wznawiamy również przyjmowanie opłat za rachunki (tylko gotówką) w Kasie BOK 
w poniedziałek, godz. 8.00-16.30, 
wtorek-piątek w godz. 8.00-14.00.

Rozmowa branżowa w czasie pandemii

Wysiłki Wodociągów Białostockich, aby w trudnych czasach pandemii koronawirusa utrzymać ciągłość działalności, a w najważniejszej jej części, tzn. dostarczaniu wody wody wodociągowej o odpowiedniej jakości (oraz odbiorze i oczyszczaniu ścieków) zachować ten sam wysoki poziom - to temat rozmowy branżowego Portalu Komunalnego z panią Beatą Wiśniewską, Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Informacja IGWP - koronawirus w paryskiej sieci wody technicznej

W związku z zapytaniami spowodowanymi wiadomością o wykryciu niewielkich ilości koronawirusa w paryskiej sieci tzw. wody technicznej (przeznaczonej m.in. do mycia ulic czy podlewania miejskich ogrodów i parków) zamieszczamy poniżej wypowiedź Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w tym temacie.

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Awans w branżowym rankingu

Z przyjemnością informujemy o zajęciu 5. miejsca w prestiżowym “Ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji 2020". Awans Wodociągów Białostockich o 1 pozycję w porównaniu z ubiegłorocznym naszym debiutem w tym zestawieniu jest powodem do satysfakcji, zważywszy rangę, skalę i zakres tej ogólnokrajowej klasyfikacji. Uwzględnia ona najważniejsze zagadnienia dotyczące specyfiki branży wod-kan, a także stosunek do najistotniejszych kwestii, jak ekologia czy działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest ona oceną naszej użytecznej działalności, skierowanej do każdego odbiorcy. 

Więcej informacji: Ranking Ogólnopolski - Strefa Gospodarki

Dyplom Awans w branżowym rankingu

KOMUNIKAT

Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. informuje, iż z powodu prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji: 
Nowa hala zlewna z kontenerem stacji zlewnej  

w dniach od 3.04.2020, godz. 13.00 do 6.04.2020, godz. 12.00

zostanie wstrzymane przyjmowanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

22 marca - Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody – powołany 22 grudnia 1992 r. na konferencji Szczyt Ziemi 1992 w brazylijskim Rio de Janeiro – został ustanowiony mocą rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Powodem tej inicjatywy jest fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi, gdyż nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Co roku Dzień Wody obchodzony jest 22 marca.