W ramach międzynarodowej współpracy w zakresie transferu wiedzy, dobrych praktyk i wymiany doświadczeń, w dniu 30.01.2023 r. Wodociągi Białostockie odwiedziła 4-osobowa delegacja w składzie: przedstawiciele firm wodociągowo-kanalizacyjnych z estońskich miast: Haapsalu i Saku oraz ukraiński koordynator tej wizyty. Goście zwiedzili najbardziej ich interesujące obiekty: Zakład Sieci, Stację Uzdatniania Wody w Pietraszach oraz Oczyszczalnię Ścieków. Spotkania przebiegły w  atmosferze otwartości, fachowości i wzajemnych inspiracji.

a

b

c 2

c

d

e

f

g

 

„Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan. – dobre praktyki na przykładzie Wodociągów Białostockich” ­– to temat wystąpienia p. Beaty Wiśniewskiej, Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. oraz p. Adama Siemienkowicza, Głównego Energetyka naszego przedsiębiorstwa, zawarty w programie IX Konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN (Szczyrk, 9-10 lutego br.). Wodociągi Białostockie objęły rolę Partnera Branżowego tego wydarzenia, organizowanego przez firmę BMP – wydawcę czasopisma „Kierunek WOD-KAN”.

Więcej informacji: BMP - IX Konferencja Naukowo-Techniczna

W związku z częstymi w ostatnim czasie pytaniami od mieszkańców, przypominamy:

  •  Liczniki wody na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ­– za wodomierzem głównym – nie są własnością Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.
  •  Do naprawy i legalizacji tych mierników oraz wymiany na nowe zobowiązany jest ich faktyczny właściciel.
  •  Pracownicy Wodociągów Białostockich nie wykonują wymian oraz napraw wodomierzy na instalacjach wewnętrznych i w lokalach mieszkalnych (za wodomierzem głównym, należącym do Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.).

Zyczenia BN 2022

Informujemy o sprzedaży transformatorów olejowych.

Szczegóły: przetarg ofertowy na sprzedaż używanych transformatorów olejowych

2A

1A

 

Informujemy o sprzedaży agregatu sprężarkowego WAN-AW.

Szczegóły: przetarg ofertowy na sprzedaż używanego agregatu sprężarkowego 

1

2

3

4

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują, że ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w systemie informatycznym przedsiębiorstwa (co wiąże się z okresowym brakiem dostępu do części programów komputerowych i niemożnością korzystania z nich), w dniach 15.12., godz. 14.30 - 19.12.2022 r. wystąpią zakłócenia w pracy Biura Obsługi Klienta i Kasy. Ponadto informujemy, że przez ten czas opłata rachunków w Kasie będzie możliwa jedynie gotówką, na podstawie okazanej faktury.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Serdecznie zapraszamy do skosztowania pysznej, gorącej herbaty z naszej wody wodociągowej podczas Białostockiego Jarmarku Świątecznego!

Smacznym, rozgrzewającym naparem częstujemy w weekendy: 3-4, 10-11 i 17-18 grudnia. 

Bardzo nam miło, że Wodociągi Białostockie kolejny raz są partnerem organizacyjnym i biorą czynny udział w tej atrakcyjnej miejskiej imprezie.

1 2

1 4

1 1

Informujemy o sprzedaży kontenerowej stacji zlewnej nieczystości ciekłych.

Szczegóły: przetarg nieograniczony - stacja zlewna

Stara zlewnia 1

Właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości przypominamy o właściwym zabezpieczeniu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przed mrozem. Uchroni to instalację w nieogrzewanym pomieszczeniu lub na niezamieszkałej zimą posesji przed groźbą uszkodzenia. Te działania i prawna odpowiedzialność za ich realizację należy do naszych Odbiorców.

Instalacje wodociągowe „sezonowe”, np. doprowadzające wodę do ogrodu lub zlokalizowane w tymczasowo opuszczonych wnętrzach, powinny być opróżnione z wody i mieć zamknięty jej dopływ. Wstawione tam wodomierze warto wymontować. Liczniki pozostawione w studzienkach i zamkniętych, nieogrzewanych pomieszczeniach należy ocieplić materiałem izolacyjnym, np. wełną mineralną. Tam, gdzie przebiega instalacja wodociągowa ­– nawet we wnętrzach ogrzewanych – drzwi i okna w czasie mrozu powinny być zamknięte.

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia i nieszczelności wodomierza, należy to bezzwłocznie zgłosić do pogotowia wod.-kan., tel. 994. Wodociągi Białostockie wymienią wodomierz, jednak będzie to usługa odpłatna.

Zdjęcie poniżej: przykłady uszkodzonych wodomierzy.

1