Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” z niepokojem obserwuje kampanię propagandową PGW Wody Polskie wymierzoną w przedsiębiorstwa wod.-kan., a skierowaną także przeciwko odbiorcom usług, którzy mają prawo do zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w sposób nieprzerwany i bezpieczny dla środowiska. 

Izba apeluje do PGW Wody Polskie o rzetelne informowanie społeczeństwa na temat procesu uzgadniania wysokości opłat za wodę i ścieki.

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Przemysława Dacy, Prezesa PGW Wody Polskie.

pdfPismo IGWP do Prezesa PGW Wody Polskie

 

Tak dla rzetelnej informacji