Priorytetem Wodociągów Białostockich jest doprowadzenie wody czystej, bardzo dobrej jakości oraz oczyszczenie ścieków i bezpieczne oddanie ich przyrodzie. Ten cel przyświecał przedsięwzięciu inwestycyjnemu o dużej skali, zrealizowanemu w latach 2003–2008, całkowity koszt to 17 914 672 EUR,  56 % współfinansowane z Funduszu Spójności / ISPA.

Systematyczna poprawa działania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej jest celem, który znalazł odbicie w Projekcie „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”. Jego realizacja obejmuje okres od 2008 do 2013 roku. Planowany koszt Projektu to 143 851 250 PLN, z czego ponad 67 procent kosztu przedsięwzięcia zrefunduje Unijny Fundusz Spójności. Wodociągi Białostockie znowu skutecznie sięgnęły po środki pomocowe Unii Europejskiej, zajmując w 2009 roku pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na dofinansowanie Projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.