Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

O nas

Klauzula informacyjna RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI – WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. Z O.O.

 
A. Wprowadzenie
1. Jako Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. jesteśmy świadomi, że Państwa prywatność jest bardzo istotna. Dążymy to tego, aby wykorzystywanie Państwa danych osobowych było zgodne z prawem i uzasadnione, mając na uwadze nasz główny cel, którym jest udoskonalanie naszych usług, jak również Państwa doświadczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
2. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami w toku załatwiania spraw.
Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje również, w jaki sposób mogą Państwo sprawować kontrolę w odniesieniu do Państwa danych osobowych, a także informuje, jak mogą Państwo skontaktować się z nami w razie pytań. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO ”).
3. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. działa zgodnie z prawem polskim. Nasza siedziba mieści się pod adresem ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych, których przetwarzanie jest opisane w niniejszej Polityce Prywatności.
4. Zachęcamy Państwa do dokładnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby jak najlepiej zrozumieli Państwo, w jaki sposób Państwa dane osobowe pozwalają zapewnić najlepsze możliwe wrażenia podczas korzystania przez Państwa z Usług Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. W niniejszej Polityce Prywatności informujemy również o plikach cookies, które mogą pomóc nam ulepszać naszą ofertę od strony technicznej.
5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych  - Rafał Nalewajko pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
6. O ile nie określono inaczej, zdefiniowane pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie Świadczenia Usług Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.
B. Jakie dane osobowe zbieramy?
1. Ogólne - Możemy zbierać Państwa dane osobowe na kilka sposobów, w tym między innymi kiedy logują się Państwo do Konta w aplikacji webowej dostępnej pod adresem ebok.wobi.pl, oglądają, pobierają, uzyskują Państwo dostęp lub korzystają z dowolnej Usługi Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. lub Treści (w tym dokonują wyboru Treści), kontaktują się Państwo z naszym Biurem Obsługi Klienta lub innymi komórkami wyznaczonymi do kontaktu z Państwem, uczestniczą Państwo w naszych działaniach marketingowych lub promocyjnych, jak również kiedy udostępniają Państwo swoje dane osobowe Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. w innych celach. Możemy także otrzymywać Państwa dane osobowe od osób trzecich, które zebrały je od Państwa i są upoważnione do ich udostępnienia Wodociągom Białostockim Sp. z o.o.
2. Kategorie danych osobowych po zalogowaniu się do Usługi eBOK.wobi.pl
Gromadzone przez nas kategorie danych osobowych zalogowanych użytkowników obejmują podstawowe informacje o koncie oraz informacje kontaktowe. Aby utworzyć Konto w serwisie eBOK Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. muszą Państwo podać:
·         Nr nabywcy
·         Nr faktury
·         Nazwę nabywcy
·         Adres nabywcy
·         Swój adres poczty elektronicznej
·         Hasło.
3. Zdarzenia:
Zbieramy pewne informacje o Państwa działaniach zaobserwowanych podczas uzyskiwania dostępu do Strony eBOK Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. i korzystania z nich lub reagowania na nasze komunikaty, w tym szczegóły dotyczące tego, jak, kiedy i jak długo mieli Państwo dostęp do naszych usług, a także szczegóły dotyczące ruchu w na stronie internetowej w celach związanych z bezpieczeństwem.
4. Informacje dotyczące usług pomocy technicznej:
Zbieramy pewne szczegóły dotyczące Państwa interakcji z usługą eBOK, Biurem Obsługi Klienta Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., takie jak data, godzina i powód skontaktowania się z nasza Spółką, korespondencji tradycyjnej, e-mail lub innej;
5. Pliki cookie:
Możemy również przechowywać pewne informacje zebrane za pomocą plików cookie, sygnalizatory sieci identyfikatorów reklamowych i innych technologii, w tym dane reklamowe. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki Prywatności;
6. Informacje o urządzeniu i przeglądarce:
Kiedy uzyskują Państwo dostęp do Strony WWW Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. lub eBOK.wobi.pl, możemy również zbierać informacje o urządzeniu i przeglądarce, takie jak unikalne identyfikatory urządzenia, adresy IP, rodzaj urządzenia, z którego uzyskują Państwo dostęp do Strony Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., model i ustawienia urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, język, aktywność systemowa i raporty o awariach;
7. Informacje o lokalizacji:
Kiedy wchodzą Państwo na Stronę WWW Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. lub eBOK.wobi.pl, na podstawie Państwa adresu IP możemy określić położenie geograficzne urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do nich, jednak nie wykonujemy tego typu operacji. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. przy tym nie korzysta z technologii geolokalizacji za pomocą GPS i nie zbiera danych o geolokalizacji.
8. Kategorie danych, gdy nie są Państwo zalogowani do Usługi eBOK Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.:
Kategorie danych osobowych, które możemy gromadzić podczas przeglądania przez Państwa Strony Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. bez logowania, obejmują dane, o których mowa w następujących sekcjach: Zdarzenia (B.3), Pliki cookie (B.5), Informacje o urządzeniu i przeglądarce (B.6) oraz Informacje o lokalizacji (B.7).
9. Dobrowolne udostępnianie danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Odmowa podania niektórych danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Usługi Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. lub z niektórych ich funkcji, w szczególności strony internetowej eBOK.wobi.pl, produktów i usług w celu przeglądania treści lub uzyskiwania dostępu do treści, a także uniemożliwi Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. oferowanie i świadczenie usług do których Spółka została powołana.
C. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
1. Ogólne:
Korzystamy z otrzymywanych informacji co do zasady w celu świadczenia, promowania, utrzymywania, ulepszania naszych usług i opracowywania nowych usług oraz w celu ochrony Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., naszych stron internetowych, a także użytkowników przed oszustwem lub bezprawnym działaniem.
2. Cele :
Szczegółowe cele, dla których przetwarzamy dane, obejmują:
a. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Państwem, w tym w celu założenia, personalizowania i utrzymywania Konta eBOK oraz do uwierzytelnienia tożsamości podczas uzyskiwania dostępu do tego Konta, w celu dostarczania Państwu usług dostępu.
b. W celu zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Państwem, w tym w celu informowania Państwa o wszelkich zmianach dotyczących usług oferowanych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
c. przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
d. w celu wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec naszych partnerów biznesowych w ramach oferowania usług przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. i rozliczeń finansowych z tym związanych, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
e. przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu usług Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., w tym poprzez reklamę dostosowaną do indywidualnych lub grupowych potrzeb i preferencji, na przykład reklamę online, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
f. przetwarzanie w celach badawczych, analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Usług Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., Strony eBOK Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
g. przetwarzanie w celu ustanowienia, wykonywania i obrony roszczeń prawnych, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń naszych warunków użytkowania lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., naszych klientów, pracowników i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
D. Kim są odbiorcy danych osobowych
1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym kategoriom odbiorców:
a. podmioty zależne i podmioty, które kontrolują Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. lub są pod wspólną kontrolą z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o., zwłaszcza gdy jest to konieczne w związku z bieżącym utrzymywaniem i dalszym świadczeniem Państwu usług;
b. zaufani usługodawcy, którzy ulepszają nasze usługi lub świadczą Państwu usługi, działając na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy usług serwisowych, dostawcy usług rozwoju platform, usług wsparcia i usług bezpieczeństwa, dostawcy narzędzi i usług analitycznych, dostawcy usług wsparcia dla klientów;
c. dostawcy usług marketingowych wspierający nas w promowaniu Usług Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., w tym agencje marketingowe, dostawcy narzędzi dystrybucji e-maili i innych narzędzi marketingowych, dostawcy usług marketingowych w mediach społecznościowych, a także dostawcy usług analitycznych;
d. partnerzy, którzy mogą oferować dostęp do Usług Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w naszym imieniu i/lub partnerzy, z którymi Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. współpracują w zakresie publikacji treści na ich platformach;
e. strony trzecie, w tym organy rządowe, sądy i organy o podobnym charakterze, gdy jest to wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń regulaminu świadczenia usług oraz innych umów zawartych pomiędzy Państwem i Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o., ochrony naszych praw, majątku lub zapewniania bezpieczeństwa Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. oraz naszych klientów, pracowników i innych stron trzecich;
E. Jakie są Państwa prawa?
1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą.
Przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.:
a. Dostęp - mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b. Sprostowanie - Mogą Państwo zwrócić się do nas o zmianę niedokładnych danych osobowych. Zmiany podstawowych informacji o sobie mogą Państwo dokonać używając sekcji Dane klienta a Dane podstawowe à  na Stronie eBOK Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. lub poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w Biurze Obsługi Klienta.
c. Usunięcie - Mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych. Postąpimy zgodnie z Państwa prośbą, z wyjątkiem pewnych okoliczności, w których zgodnie z prawem możemy lub mamy obowiązek tego nie robić;
d. Sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych;
e. Sprzeciw wobec innego przetwarzania - Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu spółki Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., chyba że mamy uzasadnioną podstawę do dalszego przetwarzania danych;
f. Przenoszenie - Mogą Państwo poprosić o wydanie Państwa danych osobowych przekazanych Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zlecić przekazanie takich danych stronie trzeciej;
g. Ograniczenie - Możemy być zmuszeni do ograniczenia przetwarzania Państwa danych w pewnych okolicznościach określonych w artykule 19 RODO.
2. Wykonywanie praw - Mogą Państwo wykonywać swoje prawa i składać wnioski do Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., korzystając z sekcji Wnioski posługując się kontem w systemie eBOK Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. lub bezpośrednio składając odpowiedni dokument w Biurze Obsługi Klienta.
3. Wykonanie prawa do sprzeciwu wobec marketingu - Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas bezpośredniej komunikacji marketingowej składając odpowiedni dokument w Biurze Obsługi Klienta.
4. Wycofanie zgody - W niektórych sytuacjach, możemy zwrócić się do Państwa o zgodę na przetwarzanie danych. W takim przypadku będą mieli Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Centrum wsparcia - W przypadku trudności z wykonaniem któregoś z wyżej wymienionych praw przy użyciu Konta w systemie eBOK Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. mogą Państwo skontaktować się z nami pisząc na adres Biura Obsługi Klienta Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok lub bezpośrednio w niniejszej lokalizacji w celu uzyskania pomocy (w takim przypadku, ze względów bezpieczeństwa mogą zostać Państwo poproszeni o potwierdzenie wniosku za pomocą odpowiednich dokumentów, po którym to potwierdzeniu Państwa wniosek zostanie uznany za prawidłowo złożony).
6. Skargi - Mogą Państwo złożyć skargę dotyczącą naszego przetwarzania do organu ochrony danych w swojej jurysdykcji. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. udzieli Państwu pomocy w razie wystąpienia trudności ze skontaktowaniem się z organem ochrony danych.
F. Jak długo przechowujemy dane?
1. Zasady przechowywania danych - Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy i po zakończeniu okresu w zakresie, w jakim dane są niezbędne do celów, dla których możemy lub musimy przetwarzać dane, jednak nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń, w tym do następujących celów:
a. przestrzegania zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów, którym podlegają Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.;
b. ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, a także do celów wszelkich innych postępowań prawnych lub zgodności z wyrokami i/lub decyzjami wydanymi przez władze publiczne;
c. badań i analiz;
d. marketing produktów i usług Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.;
e. utrzymywania Konta w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. zgodnie z zapisami punktu F.2.
2. Dostęp do Konta w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. po zakończeniu umowy - Po zakończeniu umowy Państwa Konto w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. pozostanie w stanie nieaktywnym.
3. W odpowiednich przypadkach dokonamy szyfrowania, pseudonimizacji, anonimizacji lub segregacji informacji, tak aby móc korzystać z nich bez konieczności zbędnej identyfikacji, chroniąc Państwa prywatność i zwiększając bezpieczeństwo.
G. Bezpieczeństwo
1. Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.
H. Pliki cookies
1. Chcąc zapewnić właściwe funkcjonowanie Stron Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., usługi eBOK Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. oraz aby spersonalizować Państwa doświadczenia związane z tymi Usługami, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. oraz niektórzy z naszych zewnętrznych usługodawców mogą umieszczać na Państwa urządzeniach pliki cookies lub stosować podobne technologie (w szczególności takie, jak sygnalizatory sieci, piksele i identyfikatory reklamowe), z zastrzeżeniem uzyskania Państwa zgody w stosownych przypadkach. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzin tej strony. Umożliwia on zapamiętywanie Państwa działań i preferencji (takich jak status sesji, ustawienia językowe, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, aby nie było konieczne ponowne ich wpisywanie za każdym razem kiedy wracają Państwo na tę stronę lub przechodzą z jednej strony na drugą.
2. Strona Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. korzysta z dwóch podstawowych typów plików cookie: plików cookie sesyjnych i plików cookie stałych. Pliki cookies sesyjne to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania się użytkownika, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
3. W wielu przypadkach domyślne ustawienia oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej) umożliwiają przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo usunąć piki cookies lub zablokować ustawienia plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub odpowiednim oprogramowaniu. Pliki cookies pochodzące od Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. najprawdopodobniej zostaną uznane za własne pliki cookies, a te pochodzące od partnerów za pliki cookies strony trzeciej. Pewne elementy Strony Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., Usługi Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. mogą nie działać prawidłowo w przypadku zablokowania lub usunięcia własnych plików cookies.
4. Rodzaje plików cookies i cele, dla których są używane na Stronie Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. obejmują:
a. ściśle niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na Stronie Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., na przykład pliki cookies służące do uwierzytelniania użytkowników i pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo;
b. analityczne pliki cookies, które pomagają nam gromadzić informacje o sposobie korzystania ze Strony Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., Usług Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., abyśmy mogli wykonywać analizy i poprawiać ich wydajność;
c. funkcjonalne pliki cookie, które zapamiętują wybory dokonane przez użytkownika i personalizują interfejs oraz umożliwiają ulepszoną funkcjonalność i personalizację Stron Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., Usług Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.;
I. Zmiany niniejszej Polityki prywatności i przepisy końcowe
1. Możemy co jakiś czas wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku opublikujemy zmienioną wersję Polityki Prywatności na Stronach Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. i poinformujemy użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.
2. W razie sprzeczności treści niniejszego dokumentu i regulaminu Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK, wiążące są postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
Ta wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

 

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Politykę prywatności.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Funkcjonalne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam