Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Usługi

Eksploatacja i legalizacja wodomierzy

Legalizacja wodomierza należącego do Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Na podstawie wskazań wodomierza naliczane są opłaty za zużycie wody i ścieków. Warto mieć pewność, że urządzenie działa prawidłowo. Dlatego co 5 lat każdy wodomierz musi przejść okresowy przegląd, to tzw. legalizacja wodomierza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach utworzonych na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar. Jeśli urządzenie nie jest uszkodzone i poprawnie mierzy przepływ wody otrzymuje cechę legalizacyjną.

Uwaga! Cecha legalizacyjna jest naklejana, wypalana, drukowana lub nanoszona na plombę zawieszoną na druciku wodomierza, ważna jest przez 5 lat, ale traci ważność w przypadku:

  • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne;
  • uszkodzenia wodomierza;
  • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Wówczas należy wymienić lub naprawić urządzenie i ponownie zalegalizować wodomierz.

Legalizacja wodomierza należącego do Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt legalizację wodomierzy głównych będących w eksploatacji Spółki. Wodomierze główne zainstalowane na przyłączach wodociągowych są własnością Wodociągów Białostockich. Spółka posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje ważność cech legalizacji. W celu zapewnienia użytkowania jedynie wodomierzy z ważnymi cechami legalizacyjnymi, pracownicy Wodociągów Białostockich wymieniają wodomierze bez dodatkowych opłat zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wodomierza, kosztami wymiany obciążany jest Klient zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. nie ma obowiązku instalowania wyłącznie nowych wodomierzy.

Legalizacja wodomierza będącego własnością odbiorcy.

W celu legalizacji wodomierza należy:

Samodzielnie zdemontować wodomierz i dostarczyć go osobiście do Działu Gospodarki Wodomierzowej, mieszczącego się na ul. Białostockiej 77 w Wasilkowie, gdzie po oględzinach dokonanych przez pracowników warsztatu wodomierzy i decyzji czy wodomierz nadaje się do naprawy, Klient otrzyma drugi wodomierz o tych samych parametrach z ważną cechą legalizacyjną lub pozostawi swój wodomierz do legalizacji (opłata zgodna z cennikiem usług).

Ekspertyza wodomierza

Jeśli istnieje wątpliwość, co do prawidłowości wskazań wodomierza należy wystąpić o jego ekspertyzę. Wcześniej należy sprawdzić czy nie masz przecieków na instalacji wewnętrznej, na przykład przeciek ze spłuczki, kapiące krany, itp. Jedyną przewidzianą prawem podstawą do reklamowania wskazań wodomierza jest wykonanie jego ekspertyzy.

Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza trzeba złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1.

Wodomierze należące do Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. demontujemy we własnym zakresie w terminie wcześniej uzgodnionym z Klientem.

Uwaga! Jeśli wynik ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie urządzenia, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy pokrywa Klient (wnioskodawca) zgodnie z cennikiem usług.

Wodomierz należący do odbiorcy, należy zdemontować na własny koszt i dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. na ul. Młynowa 52/1 lub do Działu Gospodarki Wodomierzowej, ul. Białostocka 77 w Wasilkowie.

Uwaga! Przed demontażem wodomierza należy skontaktować się z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na terenie której znajduje się wodomierz i uzgodnić jak zdemontować urządzenie oraz sposób naliczenia opłat za dostawę wody na czas wykonania ekspertyzy.

Cennik usług w zakresie legalizacji i regeneracji wodomierzy

pdfCennik na usługi

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Politykę prywatności.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Funkcjonalne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam