Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Białystok i gminie Wasilków. Taryfa wchodzi w życie dnia 13 czerwca 2018 r. na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie dnia 13 czerwca 2018 r. na okres 3 lat.

Komunikat PGW WP

pdfDecyzja w sprawie taryf

pdfUzupełnienie Decyzji

Postanowienie w sprawie opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

pdfWyciąg z zatwierdzonego wniosku taryfowego