KOMUNIKAT

Szanowni Odbiorcy

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez organ regulacyjny informujemy, że - zgodnie z art. 24g Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020.2028 tj. z dnia 17.11.2020 r.) - do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się taryfę dotychczasową.

O zatwierdzeniu i terminie wejścia w życie nowej taryfy poinformujemy naszych Odbiorców odrębnym komunikatem.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Białystok i gminie Wasilków. Taryfa wchodzi w życie dnia 13 czerwca 2018 r. na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie dnia 13 czerwca 2018 r. na okres 3 lat.

Komunikat PGW WP

pdfDecyzja w sprawie taryf

pdfUzupełnienie Decyzji

Postanowienie w sprawie opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

pdfWyciąg z zatwierdzonego wniosku taryfowego