Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

O nas

Obiekty

Dział Produkcji Wody Pietrasze-Wasilków

Stacja Uzdatniania Wody Wasilkow Pietrasze 2
Wybudowane w 1891 roku ujęcie wody w Wasilkowie (studnie i stacja pomp) jest najstarszym obiektem w Wodociągach Białostockich. Obecnie znajdują się tu bazujące na rzece Supraśl ujęcia: powierzchniowe i infiltracyjne oraz ciąg uzdatniania wody infiltracyjnej (Stacja Uzdatniania Wody Wasilków). Najważniejszą modernizacją technologii uzdatniania na tym obiekcie jest wprowadzenie ozonowania wody infiltracyjnej zamiast chlorowania wstępnego (1997 rok).
Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze
Od 1987 roku ciąg uzdatniania wody powierzchniowej jest całkowicie realizowany w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze (ok. 2 km od ujęcia wody i Stacja Uzdatniania Wody Wasilków). Najważniejsze unowocześnienia technologiczne, to: wprowadzenie ozonowania wstępnego w miejsce utleniania chlorem (2000 rok), modernizacja i pełna automatyzacja procesu dezynfekcji chlorem (2000 rok), pełna modernizacja bloku chemicznego (2001 rok), budowa układu ozonowania pośredniego i filtrów węglowych (2006 rok), etapowa modernizacja filtrów pospiesznych (wymiana starego drenażu na system TRITON i złoża na antracytowo-piaskowe; zakończona w 2008 roku).

W 2006 roku ciąg wody infiltracyjnej (wydajność 15 000 m3/dobę) został połączony z ciągiem wody powierzchniowej (wydajność: 36 000 m3/dobę).

Ujęcie wody w Wasilkowie w ujęciu filmowym "z lotu ptaka"


Dział Produkcji Wody Jurowce

Stacja Uzdatniania Wody Jurowce

Wybudowane w 1967 roku ujęcie w Jurowcach czerpie wodę podziemną z dwóch czwartorzędowych poziomów wodonośnych. W latach 1969–1973 wybudowano Stację Uzdatniania Wody Jurowce. Najważniejsze etapy modernizacji: filtry pospieszne - wymiana starego drenażu na system TRITON i złoża na antracytowo-piaskowe (2001 rok), zastąpienie napowietrzania wody przez utlenianie ozonem (2005 rok).

Ciąg technologiczny uzdatniania wody podziemnej ma wydajność 42 240 m3/dobę.


Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku

Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku
Oddana do użytku w 1994 roku (budowę rozpoczęto w latach 70.), funkcjonuje jako istotny element programu Zielonych Płuc Polski. Procesy oczyszczania ścieków - oparte o konwencjonalną metodę osadu czynnego - są realizowane z podziałem na trzy węzły technologiczne: mechaniczny, biologiczny, przeróbki osadów. Najważniejsze modernizacje, to: zastąpienie wcześniejszego, grawitacyjnego odwadniania osadów ściekowych na lagunach otwartych mechanicznym zagęszczaniem i odwadnianiem osadów (1999 rok), zwiększenie efektywności usuwania związków węgla i nadmiaru związków biogennych (I etap - 2002 rok, II etap - 2007 rok), modernizacja systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego (m.in. suszenie osadów, generatory prądotwórcze na biogaz; zakończona w 2008 roku).

Przepustowość oczyszczalni wynosi 100 000 m3/dobę.

Oczyszczalnia Ścieków w ujęciu filmowym "z lotu ptaka"


Wydział Sieci

Dział sieci Wodociągowej
W 1998 roku powstał Zakład Sieci (obecnie Wydział Sieci), skupiający istniejące wcześniej, odrębne Wydziały: Sieci Wodociągowej, Sieci Kanalizacyjnej i Budowy Sieci oraz Dział Techniczny. W ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa swoją strukturę organizacyjną zmienił także ówczesny Zakład Sieci. Obecnie jest to Wydział Sieci, w którego skład wchodzą: Dział Sieci Wodociągowej, Dział Sieci Kanalizacyjnej oraz Dział Techniczny. Wodociągi Białostockie opatentowały innowacyjną metodę układania kabli światłowodowych w kanałach ściekowych. Eksploatację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wspomaga nowoczesny sprzęt specjalistyczny, m.in. pojazdy do diagnostyki sieci wodociągowej oraz inspekcji telewizyjnej kanałów. Daleko zaawansowany jest też system zarządzania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną w oparciu o jej model matematyczny i mapy cyfrowe.

Siedziba Spółki

wodociagi bialostockie Siedziba Zarządu, biura i administracji

W latach 1929-32 w Białymstoku przy ul. Młynowej wybudowano drugą wieżę ciśnień (pierwsza, zbudowana w latach 1923-25, stoi na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze). Miała ona kształt budynku, na którego parterze zlokalizowano pomieszczenia biurowe.

Z czasem wieża ciśnień przestała spełniać swoją podstawową funkcję, a budynek do dziś jest siedzibą Zarządu Wodociągów Białostockich. Mieści się tu również Biuro Obsługi Klienta i inne działy, ważne dla interesantów, a także istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Politykę prywatności.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Funkcjonalne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam