Kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102 w Białymstoku. Stacja zlewna wyposażona jest w trzy niezależne stanowiska zrzutowe i jest przeznaczona do odbioru ścieków komunalnych oraz przemysłowych.

Dostawca zrzucający ścieki jest rozpoznawany na podstawie wydawanego klucza dostępowego, po podpisaniu stosownej umowy z Oczyszczalnią Ścieków poprzez Wydział Nadzoru Technologicznego. W trakcie zrzutu mierzona jest ilość wprowadzonych nieczystości, jak i podstawowe parametry fizyko-chemiczne oraz pobierana jest automatycznie próbka kontrolna w celu sprawdzenia czy spełnione są warunki umowy. Przy ewentualnych przekroczeniach jednego lub kilku parametrów ścieków Administrator stacji nalicza dodatkowe opłaty. Po zakończeniu zrzutu ścieków drukowany jest paragon.

pdfCennik przyjmowania nieczystości cieklych.pdf590.82 KB

 

Kontakt do Administratora Stacji zlewnej

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, godz. 7:00-15:00

ul. Produkcyjna 102
15-680 Białystok

tel. (85) 745-83-64

tel. (85) 745-83-63

tel. (85) 745-83-62