Stacja Zlewna ścieków dowożonych znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków na ul. Produkcyjnej 102, w Białymstoku. Stacja zlewna przeznaczona jest do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych. Dostawca zrzucający ścieki jest rozpoznawany na podstawie wydawanej karty magnetycznej, po podpisaniu umowy z Oczyszczalnią Ścieków poprzez Dział Nadzoru Technologicznego. W trakcie zrzutu mierzona jest ilość wprowadzonych nieczystości, jak i podstawowe parametry fizyko-chemiczne oraz pobierana jest automatycznie próbka kontrolna w celu sprawdzenia czy spełnione są warunki umowy. Przy ewentualnych przekroczeniach jednego lub kilku parametrów ścieków stacja nalicza dodatkowe opłaty. Po zakończeniu zrzutu ścieków drukowany jest dowód potwierdzający dokonanie ich dla kierowcy-dostawcy. Stacja wyposażona jest w trzy niezależne stanowiska zrzutowe.

Stacja Zlewna zobowiązana jest do przestrzegania wartości pomiarowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a także z wewnętrznym Regulaminem Stacji Zlewnej prowadzonej przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku.

pdfCennik przyjmowania nieczystości ciekłych.pdf59.3 KB

pdfRegulamin stacji zlewnej (format PDF)

pdfPropozycja zapisów do umowy

- pdfZałącznik nr 1 do umowy
pdfZałącznik nr 2 do umowy
- pdfZałącznik nr 3 do umowy

Warunki przyjmowania nieczystości ciekłych i odpadów

Informujemy, że w związku z trwającą obecnie rozbudową części biologicznej oczyszczalni ścieków  w Białymstoku wprowadza się tymczasowe ograniczenia przyjmowania dodatkowych ilości nieczystości  do stacji zlewnej. 

Przewidywany termin ograniczeń: sierpień 2016 - grudzień 2018.

Ograniczenia przyjmowania nieczystości ciekłych dotyczą:
1. Zawierania umów z nowymi dostawcami spoza gmin Białystok i Wasilków.
2. Wydawania dostawcom zgody na przyjmowanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych poza gminami Białystok i Wasilków.

Kontakt Stacja zlewna

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, godz. 7:00-15:00

ul. Produkcyjna
15-680 Białystok

tel. (85) 745-83-64
tel. (85) 745-83-62