W sobotę, 9 i 16 maja 2015, od godz. 10.00 do 14.00 Wodociągi Białostockie umożliwiły zainteresowanym osobom zwiedzenie zamkniętej na co dzień Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach przy ul. Wysockiego 160 (Wieża Ciśnień).

W ramach Dni Otwartych wszyscy chętni do spędzenia w taki sposób wolnego czasu mogli zobaczyć, co dzieje się  z wodą, zanim z ujęcia w rzece Supraśl trafi do mieszkań. Oprócz procesów uzdatniania obejrzeli niektóre metody badania wody w laboratorium, były też ciekawostki z dziedziny chemii związane z właściwościami wody do spożycia oraz inne niespodzianki.

Uczestnicy dowiedzieli się i przekonali osobiście, dlaczego białostocką wodę można pić prosto z kranu, poznali też zakres wykonywanych badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz sposoby nadzoru nad jakością wody wodociągowej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Na pytania i wątpliwości związane z uzdatnianiem wody ze źródła i jakością wody wodociągowej odpowiadali obecni na miejscu eksperci .