Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

O nas

Deklaracja dostępności Strony internetowej Wodociągów Białostockich

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Wodociągów Białostockich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji, natomiast zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej;
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików (Pliki PDF, DOC) i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Ułatwienia skróty klawiszowe

 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • możliwa zmiana kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Kita.

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 74 58 169

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

 • Adres: ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 74 58 101

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku posiada obiekty na terenie miasta Białegostoku i gminy Wasilków. Większość z budynków posiada bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.

Siedziba główna przedsiębiorstwa przy ul. Młynowa 52/1, 15-660 w Białymstoku

W budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK). Do budynku prowadzi wejście główne ( budynek A, wejście A) od strony ul. Młynowej 52/1, znajdujące się na niskim parterze bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku Biura Obsługi Klienta i przed nim brak informacji głosowych i informacji o prawie wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W Biurze Obsługi Klienta nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia do Biura Obsługi Klienta.

W budynku głównym siedziby Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. (budynek A, wejście B). Budynek jest 5 piętrowy. Część biurowa jest od piętra pierwszego, do której prowadzą schody, bez windy dla wózków inwalidzkich, schody zabezpieczone bramką.

Winda dostępna dla pracowników i interesantów od piętra pierwszego w budynku A, wejście B.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W całym budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Teren na którym znajdują się budynki jest ogrodzony - wejście na teren przez furtkę. Przed budynkiem jest parking ogólnodostępny, brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek B - Administracja Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku.

Do budynku prowadzą schody (2 stopnie), brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek jest jednopoziomowy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek C – Budynek biurowy Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku.

Budynek jednopoziomowy, wejście od strony ul. Młynowej 52/1, bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Teren na którym znajdują się budynki jest ogrodzony - wejście na teren przez furtkę. Przed budynkiem jest parking ogólnodostępny, brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wydział Sieci przy ul. Poleskiej 46, Białystok  

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku usytuowane jest na wysokim parterze, prowadzą do niego schody bez windy dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dział Techniczny przy ul. Poleskiej 46, Białystok

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku usytuowane jest na wysokim parterze, prowadzą do niego schody bez windy dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Teren na którym znajdują się budynki jest ogrodzony. Za budynkami są parkingi ogólnodostępne, brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Laboratorium Badania Wody ul. Wysockiego 160

Budynek Laboratorium Badania Wody znajduje się na terenie Działu Produkcji Wody Pietrasze -Wasilków. 

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejście do budynku, w którym usytuowane jest Laboratorium, znajdują się schody (3 stopnie) bez windy dla niepełnosprawnych. Laboratorium Badania Wody usytuowane jest na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody bez windy dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Teren na którym znajdują się Laboratorium Badania Wody jest ogrodzony – wejście na teren przez furtkę. Przed bramą jest parking ogólnodostępny, brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Projektując ten serwis opieraliśmy się na międzynarodowych wytycznych WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1.) wskazują one jak projektować serwisy internetowe opierające się na zasadach postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i solidności. Na co dzień dokładamy wszelkich starań, aby opracowany serwis był dostępny dla każdego - bez względu na jego niepełnosprawność, wiek, sprzęt czy oprogramowanie, z którego korzysta.

Wytyczne te mają 3 poziom dostępności. Naszym obecnym celem jest pełna zgodność serwisu z drugim z tych poziomów - AA.

 

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Politykę prywatności.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Funkcjonalne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam