Wodociągi Białostockie, wychodząc naprzeciw ogólnie obowiązującym trendom w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, podejmują inicjatywy wpisujące się w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorstwo dokłada starań aby wszelkie podejmowane działania realizowane były w sposób etyczny i odpowiedzialny wobec różnych grup itenerariuszy,
czyli przede wszystkim pracowników, klientów, społeczności lokalnej oraz środowiska
przyrodniczego (tzw. „milczący interesariusz”).

Wizją Wodociągów Białostockich jest bycie dobrym pracodawcą, przyjaznym dla klientów i dobrym sąsiadem.

Nasza woda

Więcej

Edukacja

Więcej

Dni otwarte w WB

Więcej

Kampanie Społeczne

Więcej