Woda nieustannie krąży w przyrodzie. Wprawia ją w ruch energia słoneczna oraz siła grawitacji. Wędruje pomiędzy Ziemią a niebem w różnych stanach skupienia: w kroplach, jako para wodna, czy w postaci lodu. Obieg wody nie ma ani swego początku, ani końca i trwa nieprzerwanie od tysięcy lat.

Wędrówkę wody można zacząć od tego jak dostaje się ona do nieba. Słońce ogrzewając naszą planetę powoduje, że woda paruje z powierzchni oceanów, mórz, jezior, rzek, bagien, lodowców, wilgotnej gleby oraz z roślin.

woda wokol nas

Ciepłe powietrze unosi parę wodną wysoko do góry, gdzie pod wpływem niskiej temperatury skrapla się. W ten sposób powstają chmury. Zawarte w nich mikroskopijne cząstki wody lub kryształki lodu są zbyt małe, aby spaść na ziemię, ale na tyle duże by w powietrzu były widoczne jako chmury.

Prądy powietrzne przenoszą później chmury wokół globu ziemskiego, czasem o wiele kilometrów. W trakcie tej wędrówki drobinki wody zawieszone w chmurze zderzają się ze sobą i łączą. Aby powstała jedna kropla deszczu potrzeba milionów cząstek. Łączą się one ze sobą aż do momentu, kiedy ich wielkość i ciężar sprawia, że nie są już w stanie dłużej utrzymać się w warstwie chmur. A wtedy spadają na ziemię jako deszcz, lub jeśli jest zimniej jako śnieg czy grad.

woda wokol nas 2

Opady lub roztopione śniegi przesiąkają w głąb ziemi. Część z nich zostaje wchłonięta przez rośliny. Pozostała przenika do głębiej położonych warstw wypełniając wszystkie napotkane wolne przestrzenie. W ten sposób magazynowane są wielkie ilości wody nawet przez tysiące lat.

Niewchłonięte deszcze oraz roztopiony lód i śnieg spływając po powierzchni ziemi zasilają strumienie i rzeki, które ostatecznie wpadają do jezior, mórz i oceanów.

Po tych wszystkich przygodach na ziemi, woda pod wpływem Słońca trafia z powrotem do nieba. Bardzo często zdarza się, że część wody jest okresowo wyłączona z tych wędrówek. Jest to woda zmagazynowana w postaci wiecznej zmarzliny, lodowców i lądolodów, a także ukryta głęboko pod ziemią.

Jak widać woda krąży w przyrodzie nieustannie ta sama. Ważne jest, aby wędrując była jak najczystsza.