Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – w gminie Białystok i Wasilków