Zamówienia Sektorowe

Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro. Obowiązuje od 01.01.2017 r.

Regulamin udzielania zamówień sektorowych. Obowiązuje od 01.01.2017 r.

I. Zamówienia sektorowe na dostawy lub usługi o wartości poniżej 418 000 EURO i na roboty budowlane o wartości poniżej 5 225 000 EURO.

II. Zamówienia sektorowe na dostawy lub usługi o wartości powyżej 418 000 EURO i na roboty budowlane o wartości powyżej 5 225 000 EURO.

Zamówienia Klasyczne prowadzone na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załączniki

pdfRegulamin dialogu technicznego

pdfRegulamin Zamówień Sektorowych

pdfRegulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

docWzór zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym