Według wskazań Światowej Organizacji Zdrowia każdy człowiek powinien wypijać dziennie ok. 2 litrów wody, która wpływa bardzo korzystnie na funkcjonowanie naszego organizmu. Składamy się w 70% z wody i bez niej nikt nie wyobraża sobie życia. Mieszkając w Polsce, mamy to szczęście, że nie doświadczamy deficytu wody, jak setki milionów ludzi na świecie. Woda płynie prosto z kranu, ilekroć go odkręcimy.

Wiedza o jakości wody z kranu powinna być powszechna i tak samo rozpropagowana jak w krajach zachodnich, gdzie picie wody z kranu już nikogo nie dziwi. Z tego też powodu Wodociągi Białostockie pragną promować picie wody prosto z kranu, bez przegotowania. Nie ustępuje ona jakością tej z butelek, ponieważ w kranówce występują substancje mineralne, m.in. wapń, magnez i potas.

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, prowadzony jest w sposób ciagły zarówno podczas zewnętrznych jak i wewnętrznych kontroli jakości wody.

Wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia w Białymstoku i Wasilkowie opiera się na badaniach prowadzonych w 24 punktach zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Ponadto do celów kontroli prawidłowości i efektywności przebiegu procesów technologicznych oczyszczania wody prowadzona jest kontrola jakości wody ujmowanej (surowej) oraz jakości wody po poszczególnych etapach jej oczyszczania na każdym z obiektów technologicznych. Badania jakości wody prowadzone są w laboratorium badania wody Wodociągów Białostockich.

Zewnętrzna kontrola wody wodociągowej jest na bieżąco monitorowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz Powiatową Inspekcje Sanitarną w Białymstoku, która raz na kwartał wydaje ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.