Serdecznie zapraszamy do udziału w quizie organizowanym przez Kurier Poranny i Wodociągi Białostockie.

Nagrodą główną jest atrakcyjny rower, na uczestników czeka też spora ilość pakietów upominkowych.

Wszelkie informacje, zasady udziału i quiz są dostępne w serwisie patrona medialnego naszemiasto.pl:

Wiedza po kropelce

Quiz foto 1

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. są partnerem finansującym program stypendialny Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów. Głównym celem i zadaniem programu „Odkrywcy Diamentów” jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanym i efektywnie działającym grupom młodzieży, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania.

W związku z częstymi zapytaniami użytkowników sprzętu AGD o twardość wody wodociągowej informujemy, że ten parametr nieznacznie oscyluje wokół wartości średniej 220mg CaCO3/dm3 lub 12 ºdh (stopni niemieckich). Jest ona klasyfikowana jako średnio twarda.

Więcej informacji na stronie: twardość wody

Wzorem roku ubiegłego, Wodociągi Białostockie uhonorowały laureatów konkursu zorganizowanego przez Zarząd Oddziału PZITS w Białymstoku na najlepsze prace dyplomowe - inżynierską i magisterską (związane z branżą wodociągowo-kanalizacyjną). Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich pan Piotr Sokołowski i przestawicielka naszej załogi we władzach białostockiego PZITS - pani Ewa Korzonek wręczyli dwóm absolwentom z tej grupy wyróżnienia i upominki. Ponadto pan Prezes złożył im oficjalną propozycję odbycia stażu zawodowego w naszym przedsiębiorstwie z możliwością dalszego zatrudnienia. To kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy, której efektem stało się podjęcie pracy w Wodociągach Białostockich przez ówczesną nagrodzoną absolwentkę, panią Magdalenę Giero. Pani Magdalena - obecnie inspektor w Zakładzie Sieci - na uroczystym podsumowaniu konkursu podczas konferencji "Inżynieria Środowiska Młodym Okiem" (15 maja br.) podzieliła się z audytorium pozytywnymi wrażeniami z początków swojej drogi zawodowej.

W sobotę, 9*) i 16**) maja, od godz. 10.00 do 14.00 Wodociągi Białostockie umożliwiły zainteresowanym osobom zwiedzenie zamkniętej na co dzień dla postronnych Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach przy ul. Wysockiego 160 (Wieża Ciśnień).

W ramach Dni Otwartych wszyscy chętni do takiego skorzystania z wolnego czasu mogli zobaczyć, co dzieje się z wodą, zanim z ujęcia w rzece Supraśli trafi do mieszkań. Oprócz procesów uzdatniania obejrzeli niektóre metody badania wody w laboratorium, były też ciekawostki z dziedziny chemii związane z właściwościami wody do spożycia oraz inne niespodzianki.

Uczestnicy dowiedzieli się i przekonali osobiście, dlaczego białostocką wodę można pić prosto z kranu, poznali też zakres wykonywanych badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz sposoby nadzoru nad jakością wody wodociągowej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Na pytania i wątpliwości związane z uzdatnianiem wody ze źródła i jakością wody wodociągowej odpowiadali obecni na miejscu eksperci.

Dnia 16 maja, podczas uroczystego podsumowania konkursu zorganizowanego przez Zarząd Oddziału PZITS w Białymstoku na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych o kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska, Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich pan Piotr Sokołowski wraz z przestawicielami naszej załogi we władzach białostockiego PZITS - panią Ewą Korzonek i panem Grzegorzem Simsonem nagrodzili w imieniu naszego przedsiębiorstwa laureatów konkursu, których prace były związane z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.

Oprócz listów gratulacyjnych i pamiątkowych upominków, cztery osoby - laureaci Pierwszej, Drugiej i Trzeciej nagrody oraz Wyróżnienia - otrzymali propozycję odbycia stażu zawodowego w Wodociągach Białostockich z możliwością dalszego zatrudnienia.

konkursPZITS 1

konkursPZITS 2

konkursPZITS 3