Jesteś ciekawy skąd się bierze woda w kranie?

Co dzieje się z brudną wodą z Twojego domu?

Jak zmieniają się ścieki w czystą wodę?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania zapraszamy do zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze – Wasilków, Stacji Uzdatniania Wody Jurowce jak i  Oczyszczalni Ścieków.  
W trakcie zwiedzania zapoznajemy  uczestników ze znaczeniem wody  w przyrodzie, przekazujemy informacje o tym jak ją wykorzystujemy, jak należy ją oszczędzać oraz jak należy dbać o czystość wód w rzekach, jeziorach, itp. Zależy nam na ukształtowaniu poczucia odpowiedzialności za stan środowiska wodnego w skali lokalnej, jak i globalnej.

Wycieczki prowadzone są w różnych formach, aby można było dostosować wiadomości do możliwości uczestników.

Zgłoszenia grup zainteresowanych zwiedzaniem prosimy  kierować do Sekretariatu Wodociagów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku w formie pisemnej, grup nie więszych niż 40 osób.

Podanie, adresowane do Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., powinno zawierać:

  • określenie obiektu docelowego,
  • planowany i rezerwowy termin wycieczki (oprócz weekendów, godziny przedpołudniowe),
  • określenie profilu grupy (klasa, specjalność itp.) oraz ilości osób,
  • powód przeprowadzenia wycieczki,
  • adnotacje o odpowiedzialności opiekuna/ów za grupę,  
  • imię i nazwisko opiekuna/ów,
  • dane kontaktowe (nr telefonu).