Misja Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

  • Ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wszystkim odbiorcom dobrej jakościowo wody o parametrach zgodnych z aktualnymi przepisami prawa
  • Odbiór i oczyszczanie ścieków tak, by nie zagrażać środowisku naturalnemu

Wizja Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

  • Pozycję budujemy poprzez ciągły rozwój, w oparciu o najlepsze praktyki. Dbamy o dobre relacje z klientami i rozwój naszych pracowników.