1. Przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tj.  począwszy od uzyskania: opinii o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uzgodnienia projektu przyłączy i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, do dokonania odbioru technicznego i  końcowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, oraz przyłączania (wcinki) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także sprawdzenia i zaplombowania podlicznika przeznaczonego do pomiaru zużycia wody na podlewanie ogrodu.
  2. Zawieraniem umów o dostarczanie wody i  odprowadzanie ścieków, uaktualnianiem danych w umowie, uzyskaniem informacji o swoich płatnościach i rozliczeniach, podawaniem aktualnych stanów wodomierzy oraz rozwiązywaniem umów.
  3. Naprawą, legalizacją i sprzedażą wodomierzy.
  4. Wykonaniem ekspertyz wodomierzy.
  5. Usługami w zakresie pracy specjalistycznego sprzętu wodociągowo-kanalizacyjnego (m.in. kamery TV do przeglądu kanałów).
  6. Udostępnieniem hydrantu do poboru wody do celów plukania lub próby ciśnieniowej wodociągu lub kanału..Zleceniem otwarcia/zamknięcia dopływu wody lub likwidacją przyłącza.
  7. Składaniem reklamacji i skarg.
  8. Dokonaniem zapłaty w kasie Spółki należności wynikających z faktur wystawionych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
  9. Uzyskaniem informacji o wszystkich innych usługach świadczonych przez Wodociągi Białostockie Spółkę z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. w Białymstoku informuje, że od dnia 19 września 2020 r., zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020. 471) 
„1. Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 7 dotyczących wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz włączenia ich do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych niezakończonych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”


Biuro Obsługi Klienta

ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok

tel. (85) 745-81-70 /71,72/ 
fax (85) 745-81-13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:

poniedziałek w godz. 7.00 - 17.00 

(Kasa w godz. 8.00 - 16.30)

wtorek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
(Kasa w godz. 8.00 - 14.00)

Komunikat

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują, że ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w systemie informatycznym przedsiębiorstwa (co wiąże się z okresowym brakiem dostępu do części programów komputerowych i niemożnością korzystania z nich), w dniach 15.12., godz. 14.30 - 19.12.2022 r. wystąpią zakłócenia w pracy Biura Obsługi Klienta i Kasy. Ponadto informujemy, że przez ten czas opłata rachunków w Kasie będzie możliwa jedynie gotówką, na podstawie okazanej faktury.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.