Zarząd

 
Pani Prezes Beata Wisniewska www nowe

Prezes Zarządu - Beata Wiśniewska 

Pan Jarosław Poniatowicz

Wiceprezes Zarządu - Jarosław Poniatowicz


Rada Nadzorcza

Antoni Zadykowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Miklaszewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Magdalena Waraksa - Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej