Konferencja Naukowo-Techniczna pn.

Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

To wydarzenie - o ogólnopolskim charakterze - odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 r. na terenie Politechniki Białostockiej, która jest współorganizatorem Konferencji.

Niniejsze przedsięwzięcie jest organizowane w celu:

- wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii naukowców oraz praktyków branży wodociągowo-kanalizacyjnej;

- konsolidacji środowiska branżowego w obliczu nowych wyzwań;

- prezentacji przez uczestników swojej działalności, zajmowanej pozycji i osiągnięć w dziedzinach od zarządzania, poprzez technikę i technologię, po badania naukowe.

W ramach Konferencji odbędzie się debata ekspercka o współczesnych uwarunkowaniach, możliwościach skutecznego funkcjonowania, perspektywach rozwoju oraz nowoczesnych rozwiązaniach w działalności polskiego sektora przedsiębiorstw wod.-kan.

Zostaną też zaprezentowane rezultaty zakończonego w bieżącym roku, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, projektu pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap” (wraz z wizytą studyjną na obiektach, gdzie zrealizowano część inwestycji).

Konferencja Naukowo-Techniczna Białystok