OŚWIADCZENIE WODOCIĄGÓW BIAŁOSTOCKICH

W związku z niedawnymi skargami mieszkańców na fetor kojarzony z oczyszczalnią ścieków czy – szerzej – urządzeniami kanalizacyjnymi informujemy, że może on być wyczuwalny przy niesprzyjających warunkach pogodowych, np. mgłach, które przy bezwietrznej pogodzie, przemieszczając się nisko, przenoszą wraz z wilgocią nieprzyjemny zapach. Wodociągi Białostockie starają się przeciwdziałać temu zjawisku na bieżąco, jak też przez przedsięwzięcia perspektywiczne.

W związku z trwającą obecnie rozbudową części biologicznej oczyszczalni ścieków w Białymstoku zostają wprowadzone tymczasowe ograniczenia przyjmowania dodatkowych ilości nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

Przewidywany termin ograniczeń: sierpień 2016 - grudzień 2018.

Ograniczenia przyjmowania nieczystości ciekłych dotyczą:

  1. Zawierania umów z nowymi dostawcami spoza gmin Białystok i Wasilków.
  2. Wydawania dostawcom zgody na przyjmowanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych poza gminami Białystok i Wasilków.

Wzorem lat ubiegłych, Wodociągi Białostockie już trzeci raz uhonorowały laureatów konkursu zorganizowanego przez białostocki oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych - przy współudziale Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej - na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunków Inżynieria i Ochrona Środowiska (tym razem obronionych w roku akademickim 2014/2015). Pani Agnieszka Wysmułek, autorka najwyżej ocenionej pracy pt. "Zagrożenia antropogeniczne wód wybranej zlewni", została dodatkowo nagrodzona złożoną osobiście przez Prezesa Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. pana Piotra Sokołowskiego propozycją zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie.

Na uroczystości były też obecne laureatki dwóch poprzednich edycji konkursu, które skorzystały z takiej oferty i pracują obecnie w naszym Dziale Technicznym, panie: Urszula Brzeska i Magdalena Giero.

Pierwsza z wymienionych podzieliła się w publicznym wystąpieniu swoimi pozytywnymi wrażeniami z niedługiego jeszcze okresu pracy, co stanowiło swego rodzaju zachętę dla tegorocznej laureatki i pozostałych absolwentów.

21 marca 2015 roku - z okazji Pierwszego Dnia Wiosny i następującego po nim w kalendarzu Światowego Dnia Wody - Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zorganizowała okolicznościowy apel z porywającym programem artystycznym. Zamiast tradycyjnego zaśmiecania kukłą Marzanny pobliskiej rzeki Supraśl, wielobarwne grono uczniów pod artystyczną opieką pedagogów wytworzyło w swojej sali gimnastycznej fale pozytywnej, wiosennej energii. Na tej fali pojawiły się też papierowe łódeczki, ponieważ motywem przewodnim inscenizacji była woda i rozważne korzystanie z jej dobrodziejstw. Każda łódeczka miała na burcie przyklejone odpowiednie hasło, m.in. „Pij wodę oczyszczoną!”. Zacytowane przesłanie koresponduje z innym ważnym momentem podczas uroczystości: oficjalnym otwarciem tzw. poidełka – zdroju podłączonego bezpośrednio do wody wodociągowej.

Na uroczystości, której przewodniczyła Dyrektor Szkoły pani Anna Fidurska, byli obecni m.in. Burmistrz Wasilkowa pan Mirosław Bielawski, Prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. pan Piotr Sokołowski i Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie pani Irena Godlewska. Pan Prezes przekazał społeczności szkoły prezenty w postaci gry „Z biegiem wody”, atrakcyjnie przybliżającej działalność Wodociągów Białostockich, nagrodził też autorkę motywu plastycznego zdobiącego ścianę, przy której zostało zamontowane poidełko.

Poprzez zainstalowanie wewnętrznego źródełka wody pitnej Szkoła chce promować zdrowe odżywianie, którego podstawą jest czysta woda. Wychodzi to naprzeciw znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pod kątem wymagań w zakresie żywienia dzieci i młodzieży m.in. w szkołach i przedszkolach. Wspólnie realizujemy też zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych, opracowane przez Państwowy Zakład Higieny.

Warunkiem korzystania z urządzeń dostarczających wodę wodociągową do bezpośredniego spożycia przez dzieci jest m.in. odpowiednia jakość tej wody, prowadzenie stałego nadzoru nad bieżącym stanem higienicznym urządzenia, okresowa kontrola jakości wody, w tym jakości mikrobiologicznej. Właściwą jakość wody do spożycia, jak też systematyczne, bezpłatne badanie wody w szkole zapewniają Wodociągi Białostockie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w quizie organizowanym przez Kurier Poranny i Wodociągi Białostockie.

Nagrodą główną jest atrakcyjny rower, na uczestników czeka też spora ilość pakietów upominkowych.

Wszelkie informacje, zasady udziału i quiz są dostępne w serwisie patrona medialnego naszemiasto.pl:

Wiedza po kropelce

Quiz foto 1

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. są partnerem finansującym program stypendialny Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów. Głównym celem i zadaniem programu „Odkrywcy Diamentów” jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanym i efektywnie działającym grupom młodzieży, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania.

W związku z częstymi zapytaniami użytkowników sprzętu AGD o twardość wody wodociągowej informujemy, że ten parametr nieznacznie oscyluje wokół wartości średniej 220mg CaCO3/dm3 lub 12 ºdh (stopni niemieckich). Jest ona klasyfikowana jako średnio twarda.

Więcej informacji na stronie: twardość wody

Wzorem roku ubiegłego, Wodociągi Białostockie uhonorowały laureatów konkursu zorganizowanego przez Zarząd Oddziału PZITS w Białymstoku na najlepsze prace dyplomowe - inżynierską i magisterską (związane z branżą wodociągowo-kanalizacyjną). Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich pan Piotr Sokołowski i przestawicielka naszej załogi we władzach białostockiego PZITS - pani Ewa Korzonek wręczyli dwóm absolwentom z tej grupy wyróżnienia i upominki. Ponadto pan Prezes złożył im oficjalną propozycję odbycia stażu zawodowego w naszym przedsiębiorstwie z możliwością dalszego zatrudnienia. To kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy, której efektem stało się podjęcie pracy w Wodociągach Białostockich przez ówczesną nagrodzoną absolwentkę, panią Magdalenę Giero. Pani Magdalena - obecnie inspektor w Zakładzie Sieci - na uroczystym podsumowaniu konkursu podczas konferencji "Inżynieria Środowiska Młodym Okiem" (15 maja br.) podzieliła się z audytorium pozytywnymi wrażeniami z początków swojej drogi zawodowej.

W sobotę, 9*) i 16**) maja, od godz. 10.00 do 14.00 Wodociągi Białostockie umożliwiły zainteresowanym osobom zwiedzenie zamkniętej na co dzień dla postronnych Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach przy ul. Wysockiego 160 (Wieża Ciśnień).

W ramach Dni Otwartych wszyscy chętni do takiego skorzystania z wolnego czasu mogli zobaczyć, co dzieje się z wodą, zanim z ujęcia w rzece Supraśli trafi do mieszkań. Oprócz procesów uzdatniania obejrzeli niektóre metody badania wody w laboratorium, były też ciekawostki z dziedziny chemii związane z właściwościami wody do spożycia oraz inne niespodzianki.

Uczestnicy dowiedzieli się i przekonali osobiście, dlaczego białostocką wodę można pić prosto z kranu, poznali też zakres wykonywanych badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz sposoby nadzoru nad jakością wody wodociągowej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Na pytania i wątpliwości związane z uzdatnianiem wody ze źródła i jakością wody wodociągowej odpowiadali obecni na miejscu eksperci.

Dnia 16 maja, podczas uroczystego podsumowania konkursu zorganizowanego przez Zarząd Oddziału PZITS w Białymstoku na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych o kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska, Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich pan Piotr Sokołowski wraz z przestawicielami naszej załogi we władzach białostockiego PZITS - panią Ewą Korzonek i panem Grzegorzem Simsonem nagrodzili w imieniu naszego przedsiębiorstwa laureatów konkursu, których prace były związane z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.

Oprócz listów gratulacyjnych i pamiątkowych upominków, cztery osoby - laureaci Pierwszej, Drugiej i Trzeciej nagrody oraz Wyróżnienia - otrzymali propozycję odbycia stażu zawodowego w Wodociągach Białostockich z możliwością dalszego zatrudnienia.

konkursPZITS 1

konkursPZITS 2

konkursPZITS 3