Właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości przypominamy o właściwym zabezpieczeniu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przed mrozem. Uchroni to instalację przed groźą uszkodzenia, szczególnie gdy jest ona zlokalizowana w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na niezamieszkałej zimą posesji.

Za zabezpieczenie instalacji przed mrozem prawnie odpowiedzialni są nasi Odbiorcy. Wodomierze w studzienkach na zewnątrz należy ocieplić materiałem izolacyjnym, np. wełną mineralną. Podobnie trzeba zabezpieczyć liczniki w zamkniętych, nieogrzewanych pomieszczeniach. Tam, gdzie przebiega instalacja wodociągowa ­– nawet w ogrzewanych wnętrzach – drzwi i okna w czasie mrozu powinny być zamknięte. Instalacje „sezonowe”, np. doprowadzające wodę do ogrodu lub zlokalizowane w tymczasowo pustych budynkach, powinny być opróżnione z wody i mieć zamknięty jej dopływ.

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia i nieszczelności wodomierza, należy to bezzwłocznie zgłosić do pogotowia wod-kan., tel. 994. Wodociągi Białostockie wymienią wodomierz, jednak będzie to usługa odpłatna.

Trzeci Pulsator w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze, wybudowany w ramach współfinansowanego przez UE projektu „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” zdobył I miejsce i Złotą Statuetkę w prestiżowym konkursie „BUDOWA ROKU 2019-2020 W REGIONIE PÓŁNOCNO–WSCHODNIM”. Współzawodnictwo zorganizowane przez Białostocki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) odbywało się w 7 grupach. Nasz obiekt został zgłoszony przez wykonawcę: FADBET SA (Laureat Konkursu) do kategorii Budownictwo inżynieryjne. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26.10.2021 r. na Gali Laureatów, w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

A

B

C

D

E 2

2

 

    

    

    

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o wybranych etapach cyfryzacji naszego przedsiębiorstwa we współpracy z firmą Sygnity.

W nawiązaniu do artykułu w Kurierze Porannym wyjaśniamy, że proponowane przez nas opłaty za wodę i ścieki w poszczególnych latach taryfowych będą zbliżone do poziomu inflacji. Pieczołowicie dbamy o interesy odbiorców – gdyby nasz wniosek został przez Wody Polskie zaakceptowany, ceny za wodę i ścieki w Białymstoku wciąż byłyby na najniższym poziomie w skali kraju. Podwyżka jest wymuszona wzrostem cen energii, paliwa, materiałów i innych składników niezbędnych w naszej działalności. Wszystkie elementy są prawidłowo ujęte w naszym wniosku taryfowym. Niezatwierdzenie go grozi m.in. wstrzymaniem inwestycji sieciowych na terenie miasta, a w perspektywie rosnących strat na naszej działalności – drastycznym jej ograniczeniem.

Tym razem prezentujemy się z nieco innej, niż zwykle, perspektywy i zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu.

W związku z pytaniami o jakość wody wodociągowej w odniesieniu do pogorszenia stanu wody w rzece Supraśli (brak tlenu powodujący m.in. śnięcie ryb)  informujemy, że dostosowujemy naszą technologię do trudnych warunków i zaopatrujemy odbiorców w wodę spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nasze służby prowadzą ciągły monitoring ujmowanej i uzdatnianej wody, jakość wody w sieci miejskiej jest też regularnie nadzorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. 

Bardzo duże zainteresowanie naszą akcją "Złap deszczówkę" (http://www.wobi.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/kampanie-spoleczne/zlap-deszczowke.html) spowodowało szybkie wyczerpanie limitu zgłoszeń i musieliśmy wstrzymać ich przyjmowanie. Obecnie rozpatrujemy wnioski od uczestników. O przekazaniu zbiorników na deszczówkę będzie decydowała kolejność złożenia wniosków, pod warunkiem spełnienia wszystkich regulaminowych kryteriów. Wynik weryfikacji i decyzję o przyznaniu (lub nie) naszej nagrody podamy uczestnikom telefonicznie lub mailowo w terminie 14-18 czerwca br.

 

Uprzejmie informujemy, że 4 czerwca 2021 roku (piątek) Biuro Obsługi Klienta, Kasa oraz pozostałe działy Wodociągów Białostockich, niezwiązane z pracą w ruchu ciągłym, będą nieczynne z uwagi na dzień wolny od pracy przysługujący za święto, które przypadało w sobotę 1 maja br.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego – okraszonego malowniczymi zdjęciami naszego uroczego miasta i regionu – filmu pokazującego niedawno zakończoną renowację około 1-kilometrowego odcinka stalowego rurociągu średnicy 600 mm, którym płynie woda surowa z ujęcia w Wasilkowie do stacji uzdatniania wody w Pietraszach. 

Link do filmu na Youtube 

Prace były wykonywane metodą bezwykopową z zastosowaniem technologii CIPP (cured in place pipe - rura utwardzana na miejscu). W dużym uproszczeniu, technologia ta polega na utworzeniu w odnawianej rurze nowego przewodu, powstałego z nasączonej żywicą wykładziny (tutaj wzmocnionej włóknami szklanymi), poddanej procesowi utwardzenia (w tym przypadku promieniami UV na miejscu).
Wykonawca tej inwestycji – TERKAN Sp. z o.o. Sp. k. – zrealizował ją przy użyciu rękawa renowacyjnego o odporności na ciśnienie 10 barów i sztywności obwodowej SN4, przeznaczonego do rurociągów wody pitnej. W efekcie została zminimalizowana możliwość awarii na tym odcinku ważnego technologicznie rurociągu, wcześniej zagrożonym pęknięciem.

karta2