Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują, że od 1.02.2021 r. zostaje wznowiona obsługa interesantów w Biurze Obsługi Klienta (BOK) przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku. Ze względów bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia koronawirusem, będzie ona prowadzona w ograniczonym zakresie.

Osobiste wizyty w BOK są dopuszczalne, przestrzegając zasady obecności 2 interesantów w biurze.

Pomimo możliwości osobistej wizyty w BOK, w dalszym ciągu zalecamy załatwianie spraw poprzez kontakt:

 • telefoniczny:

Biuro Obsługi Klienta, tel. (85) 745 -81-70 ( 71,72)

Laboratorium Badania Wody tel. (85) 74-58-220

Gospodarka Wodomierzowa tel. (85) 745-82-91, (85) 745-82-90

Sekretariat tel. (85) 74-58-101

Centrala, tel. (85) 745-81-00

 • listownie na adres: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok
 • poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)

 Apelujemy i zachęcamy do zakładania kont e-BOK za pośrednictwem naszej strony internetowej www.wobi.pl

Zachęcamy również do korzystania z informacji, formularzy i wniosków, umieszczonych na naszej stronie internetowej www.wobi.pl

W razie wątpliwości związanych z odczytami wodomierzy, prosimy o kontakt z odczytywaczem wskazanym w piśmie lub z Działem Sprzedaży, tel. (85) 745-81-21 (22,23,27).

Wznawiamy również przyjmowanie opłat za rachunki gotówką i kartą w Kasie BOK:

poniedziałek - godz.8.00-16.30,

wtorek-piątek - godz. 8.00-14.00.

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

w atmosferze spokoju, ciepła i życzliwości,

radosnych spotkań w gronie najbliższych 

i odpoczynku od codzienności 

oraz pomyślności w Nowym Roku

życzy

Zarząd i Pracownicy Wodociągów Białostockich

 

Komunikat

Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, iż w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, od dnia 29.11.2020 roku do odwołania, wprowadza całkowity zakaz wstępu do Biura Obsługi Klienta. Z tej przyczyny nie będzie możliwości osobistych wizyt związanych z załatwianiem spraw w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku.

Ponadto od dn. 29.11.2020 r. obowiązuje zakaz wstępu do obiektów należących do Spółki.

Jednocześnie zachęcamy klientów do załatwiania spraw poprzez kontakt :

- telefoniczny :

Biuro Obsługi Klienta tel. (85) 74-58-172, (85) 74-58-170, (85) 74-58-171

Laboratorium Badania Wody tel. (85) 74-58-220

Gospodarka Wodomierzowa tel. (85) 745-82-91, (85) 745-82-90

Centrala tel. (85) 74-58-100

Sekretariat tel. (85) 74-58-101

- pocztę elektroniczną : adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- pocztę tradycyjną: na adres : Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok

Zachęcamy również do korzystania z informacji, formularzy i wniosków, umieszczonych na naszej stronie internetowej www.wobi.pl

Prosimy również o dokonywanie opłat za rachunki poprzez zdalne przelewy bankowe, wyjątkowo za pośrednictwem poczty.

Apelujemy i zachęcamy do zakładania kont e-BOK za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W razie wątpliwości związanych z odczytami wodomierzy, prosimy o kontakt z odczytywaczem wskazanym w piśmie lub z Działem Sprzedaży, tel. 85 745-81-20 (21).

Za powstałe niedogodności związane z zaistniałą sytuacją przepraszamy.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostawy wody, a także odbioru ścieków.

W dniu 24.12.2020 roku siedziba Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. jak i Biuro Obsługi Klienta przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku, będzie nieczynne.    

Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020. 471)


Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
w Białymstoku informuje, że od dnia 19 września 2020 roku, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020. 471)

„1. Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 7 dotyczących wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci wodociągowej      i kanalizacyjnej, odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz włączenia ich do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych niezakończonych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Zawieszone warsztaty edukacyjne pn "Historia Kropelki Wody"

W związku z utrzymującym się wysokim wskaźnikiem zachorowań na COVID - 19, warsztaty edukacyjne pod nazwą "Historia Kropelki Wody", które prowadzimy w przedszkolach na terenie miasta Białegostoku i gminy Wasilków zostają wstrzymane w roku szkolnym 2020 / 2021 do odwołania. 

Przedszkola Samorządowe, które zgłosiły się w roku szkolnym 2019/2020 na zajęcia, lecz ze względu na zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie podwyższonych środków ostrożności w dobie pandemii nie odbyły się, w momencie przywrócenia prowadzenia warsztatów będą miały pierwszeństwo w ustalaniu nowego terminu na realizację warsztatów edukacyjnych w swoich placówkach. 

Obsługa interesantów w BOK - łagodniejsze ograniczenia

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują, że od 18.05.2020 r. obsługa interesantów w Biurze Obsługi Klienta (BOK) przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku, ze względów bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia koronawirusem, jest nadal prowadzona w ograniczonym zakresie - z podanymi niżej złagodzeniami w stosunku do poprzednich zasad. Utrzymany jest zakaz wjazdu osób postronnych na teren przedsiębiorstwa, dlatego prosimy o korzystanie z okolicznych parkingów.

Osobiste wizyty w BOK są dopuszczalne, przestrzegając zasady jednoczesnej obecności 3 interesantów w biurze. Przy stanowisku może znajdować się tylko 1 osoba. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Pomimo możliwości osobistej wizyty w BOK, w dalszym ciągu zalecamy załatwianie spraw poprzez kontakt:

 • telefoniczny: centrala, tel. (85) 745-81-00
 • Biuro Obsługi Klienta, tel. (85) 745-81-70 (71,72)
 • listownie na adres: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok
 • poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)
 • Fax: (85) 745-81-13

Apelujemy i zachęcamy do zakładania kont e-BOK za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W razie wątpliwości związanych z odczytami wodomierzy, prosimy o kontakt z odczytywaczem wskazanym w piśmie lub z Działem Sprzedaży, tel. 85 745-81-20 (21).

Opłaty za rachunki (gotówką i kartą) przyjmujemy w Kasie BOK:
w poniedziałek, godz. 8.00-16.30, 
wtorek-piątek w godz. 8.00-14.00.

Ograniczone wznowienie obsługi interesantów w BOK

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują, że od 4.05.2020 r. zostaje wznowiona obsługa interesantów w Biurze Obsługi Klienta (BOK) przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku. Ze względów bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia koronawirusem, będzie ona prowadzona w ograniczonym zakresie.

Osobiste wizyty w BOK są dopuszczalne, przestrzegając zasady obecności tylko 1 interesanta w biurze. Zachęcamy do wcześniejszego ustalania terminu wizyt, kontaktując się pod nr tel. (85) 745-81-70 (71,72) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomimo możliwości osobistej wizyty w BOK, w dalszym ciągu zalecamy załatwianie spraw poprzez kontakt:

 • telefoniczny: centrala, tel. (85) 745-81-00
 • Biuro Obsługi Klienta, tel. (85) 745-81-70 (71,72)
 • listownie na adres: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok
 • poprzez pocztę elektroniczną, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)
 • Fax: (85) 745-81-13

Apelujemy i zachęcamy do zakładania kont e-BOK za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W razie wątpliwości związanych z odczytami wodomierzy, prosimy o kontakt z odczytywaczem wskazanym w piśmie lub z Działem Sprzedaży, tel. 85 745-81-20 (21).

Wznawiamy również przyjmowanie opłat za rachunki (tylko gotówką) w Kasie BOK 
w poniedziałek, godz. 8.00-16.30, 
wtorek-piątek w godz. 8.00-14.00.

Rozmowa branżowa w czasie pandemii

Wysiłki Wodociągów Białostockich, aby w trudnych czasach pandemii koronawirusa utrzymać ciągłość działalności, a w najważniejszej jej części, tzn. dostarczaniu wody wody wodociągowej o odpowiedniej jakości (oraz odbiorze i oczyszczaniu ścieków) zachować ten sam wysoki poziom - to temat rozmowy branżowego Portalu Komunalnego z panią Beatą Wiśniewską, Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Informacja IGWP - koronawirus w paryskiej sieci wody technicznej

W związku z zapytaniami spowodowanymi wiadomością o wykryciu niewielkich ilości koronawirusa w paryskiej sieci tzw. wody technicznej (przeznaczonej m.in. do mycia ulic czy podlewania miejskich ogrodów i parków) zamieszczamy poniżej wypowiedź Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w tym temacie.