Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Projekty zrealizowane

Projekt Drugi (rok 2008-2013): Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków

Systematyczna poprawa działania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej jest celem, który znalazł odbicie w Projekcie „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”. Jego realizacja obejmuje okres od 2008 do 2013 roku. Planowany koszt Projektu to 143 851 250 PLN, z czego ponad 67 procent kosztu przedsięwzięcia zrefunduje Unijny Fundusz Spójności. Wodociągi Białostockie znowu skutecznie sięgnęły po środki pomocowe Unii Europejskiej, zajmując w 2009 roku pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na dofinansowanie Projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizowana przez Wodociągi Białostockie inwestycja jest kolejnym etapem porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji białostockiej w ramach projektu „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”.

Celem prowadzonych robót jest zwiększenie niezawodności działania systemu wodociągowo – kanalizacyjnego poprzez poprawę jego szczelności i wymianę odcinków najbardziej wyeksploatowanych, a także ograniczenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody. Zapewnienie szerszego dostępu do infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej zwiększy atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą miasta. Realizacja projektu dostosowuje odbiór i oczyszczanie ścieków do wymogów Dyrektywy 91/271/EMG. 

 

Projekt Drugi ( 2008 – 2013 rok) Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków
Projekt Drugi ( 2008 – 2013 rok) Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków

 

Projekt Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” obejmuje następujące działania:

  • budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych;
  • rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje sanitarną i deszczową, poprzez budowę kanałów deszczowych i montaż urządzeń zapewniających oczyszczanie wód deszczowych z substancji ropopochodnych i zawiesin;
  • modernizacja i renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w celu usprawnienia jej funkcjonowania;
  • modernizację i renowację istniejącej sieci wodociągowej oraz wymianę jej części w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę i polepszenia jakości wody pitnej;
  • zapewnienie odpowiednich parametrów przepustowości sieci oraz sprawności pozostałych elementów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego

Informacje o Projekcie:

pptPrezentacja

pptFolder

Zobacz film

Projekty UE

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Politykę prywatności.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Funkcjonalne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam