Priorytetem Wodociągów Białostockich jest doprowadzenie wody czystej, bardzo dobrej jakości oraz oczyszczenie ścieków i bezpieczne oddanie ich przyrodzie. Ten cel przyświecał przedsięwzięciu inwestycyjnemu o dużej skali, zrealizowanemu w latach 2003–2008, całkowity koszt to 17 914 672 EUR,  56 % współfinansowane z Funduszu Spójności / ISPA.

Projekt pod nazwą „Poprawa jakości wody w Białymstoku” objął wspólnie zadania z dziedziny uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych.

Celem nadrzędnym jest dostosowanie gospodarki wodnej i ściekowo – osadowej Białostockiej Aglomeracji Miejskiej do wymagań Polski i Unii Europejskiej.

Efektem modernizacji technologii uzdatniania wody jest dostosowanie się do Dyrektywy Komisji Europejskiej 98/83/EC z 3 listopada 1998 roku, dotyczącej podniesienia poziomu jakości wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, włączając poprawę smaku i zapachu.

Drugim głównym celem projektu jest oczyszczanie ścieków, całkowite spełnienie polskich i unijnych norm. Poprawa struktury i jakości powstających osadów ściekowych, a także zmniejszenie ich objętości. Ponadto zabezpieczenie oczyszczalnie ścieków w niezależne źródło prądu, wytwarzanego przez specjalne generatory z biogazu, który powstaje w trakcie oczyszczania ścieków.

Budynek Ozonowania pośredniego w stacji Wasilków - Pietrasze

Budynek Ozonowania pośredniego w stacji Wasilków - Pietrasze

Osiągnięte efekty

 • ograniczenie niepożądanych substancji organicznych;
 • mniejsze wahania jakości wody uzdatnionej przy pogorszeniu wody w źródle;
 • obniżenie barwy wody;
 • poprawa smaku i zapachu wody.

Budynek ozonowania wstępnego w stacji Jurowce

Budynek ozonowania wstępnego w stacji Jurowce

Osiągnięte efekty:

 • większe utlenienie związków nieorganicznych;
 • ograniczenie niepożądanych substancji organicznych;
 • obniżenie barwy wody;
 • poprawa smaku i zapachu wody.

 

Modernizacja systemu biogazu i obróbki osadu pościelowego w oczyszczalni ścieków w Białymstoku

Modernizacja systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego w oczyszczalni ścieków w Białymstoku

Osiągnięte efekty

 • 3-krotne zmniejszenie objętości osadów ściekowych;
 • higienizacja osadów ściekowych;
 • wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Modernizacja węzła biologicznego oczyszczalni ścieków w Białymstoku, etap II

Modernizacja węzła biologicznego oczyszczalni ścieków w Białymstoku, etap II

Osiągnięte efekty:

 • większy transfer tlenu w komorach napowietrzania;
 • poprawa pracy osadników wtórnych;

Szczegóły projektu: ppspobierz [prezentacja .pps]