Właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości przypominamy o właściwym zabezpieczeniu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przed mrozem. Uchroni to instalację przed groźą uszkodzenia, szczególnie gdy jest ona zlokalizowana w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na niezamieszkałej zimą posesji.

Za zabezpieczenie instalacji przed mrozem prawnie odpowiedzialni są nasi Odbiorcy. Wodomierze w studzienkach na zewnątrz należy ocieplić materiałem izolacyjnym, np. wełną mineralną. Podobnie trzeba zabezpieczyć liczniki w zamkniętych, nieogrzewanych pomieszczeniach. Tam, gdzie przebiega instalacja wodociągowa ­– nawet w ogrzewanych wnętrzach – drzwi i okna w czasie mrozu powinny być zamknięte. Instalacje „sezonowe”, np. doprowadzające wodę do ogrodu lub zlokalizowane w tymczasowo pustych budynkach, powinny być opróżnione z wody i mieć zamknięty jej dopływ.

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia i nieszczelności wodomierza, należy to bezzwłocznie zgłosić do pogotowia wod-kan., tel. 994. Wodociągi Białostockie wymienią wodomierz, jednak będzie to usługa odpłatna.