Trzeci Pulsator w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze, wybudowany w ramach współfinansowanego przez UE projektu „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” zdobył I miejsce i Złotą Statuetkę w prestiżowym konkursie „BUDOWA ROKU 2019-2020 W REGIONIE PÓŁNOCNO–WSCHODNIM”. Współzawodnictwo zorganizowane przez Białostocki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) odbywało się w 7 grupach. Nasz obiekt został zgłoszony przez wykonawcę: FADBET SA (Laureat Konkursu) do kategorii Budownictwo inżynieryjne. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26.10.2021 r. na Gali Laureatów, w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

A

B

C

D

E 2

2