Oferujemy do sprzedaży wycofany z eksploatacji agregat sprężarkowy WAN-AW, rok budowy 1994, ciśnienie nominalne 0,7 MPa, wydajność 80 m sześć./h , silnik 11 kW.

Urządzenie można obejrzeć w Dziale Mechanicznym Wasilków , tel. kontaktowy: 694 440 243.

Zapraszamy!

1

2

3

4

Właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości przypominamy o właściwym zabezpieczeniu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przed mrozem. Uchroni to instalację w nieogrzewanym pomieszczeniu lub na niezamieszkałej zimą posesji przed groźbą uszkodzenia. Te działania i prawna odpowiedzialność za ich realizację należy do naszych Odbiorców.

Instalacje wodociągowe „sezonowe”, np. doprowadzające wodę do ogrodu lub zlokalizowane w tymczasowo opuszczonych wnętrzach, powinny być opróżnione z wody i mieć zamknięty jej dopływ. Wstawione tam wodomierze warto wymontować. Liczniki pozostawione w studzienkach i zamkniętych, nieogrzewanych pomieszczeniach należy ocieplić materiałem izolacyjnym, np. wełną mineralną. Tam, gdzie przebiega instalacja wodociągowa ­– nawet we wnętrzach ogrzewanych – drzwi i okna w czasie mrozu powinny być zamknięte.

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia i nieszczelności wodomierza, należy to bezzwłocznie zgłosić do pogotowia wod.-kan., tel. 994. Wodociągi Białostockie wymienią wodomierz, jednak będzie to usługa odpłatna.

Zdjęcie poniżej: przykłady uszkodzonych wodomierzy.

1

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. zapraszają osoby i podmioty władające powierzchnią ziemi do współpracy w celu rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych. Ich ziemista konsystencja i higroskopijność (zdolność pochłaniania wilgoci) to cechy, które korzystnie wpływają na rośliny uprawne – ma to znaczenie szczególnie w suchych okresach. Nasze osady ściekowe są użytkowane jako wartościowy nawóz, co przedstawia przykładowe zdjęcie poniżej (Podgórze, powiat łomżyński).

Szczegółowe informacje: Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych

3 Podgorze pow. łomzynski

W dniach 21-23 września 2022 r. na terenie Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” .

Współorganizatorami wydarzenia były Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. i Politechnika Białostocka. Obie instytucje podpisały 22 września porozumienie o współpracy – akt nadający oficjalną formę długoletnim, aktywnym kontaktom wzajemnym. Dokument sygnowali: Zarząd Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. - Prezes, p. Beata Wiśniewska i Wiceprezes, p. Jarosław Poniatowicz oraz Rektor Politechniki Białostockiej, p. Marta Kosior-Kazberuk.

Pierwsze w takiej formie obustronne przedsięwzięcie branżowe osiągnęło wyznaczone cele i założenia: wymianę wiedzy, doświadczeń, opinii naukowców i praktyków ogólnopolskiej sfery przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz konsolidację środowiska w konfrontacji z bieżącymi i nowymi wyzwaniami.

Dyskusja ekspercka potwierdziła konieczność wypracowania wspólnego, jednoznacznego stanowiska zaangażowanych podmiotów co do aktualnych uwarunkowań, właściwego funkcjonowania, perspektyw rozwoju i adekwatnych rozwiązań w działalności krajowego sektora wod.-kan.

Branżowi teoretycy i praktycy przedstawili na konferencji swoją działalność oraz miejsce na mapie osiągnięć w obszarach zarządzania, techniki, technologii i badań naukowych. Wodociągi Białostockie zaprezentowały m.in. zakończony w bieżącym roku duży projekt pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap”, współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.  Podczas wizyty studyjnej na obiektach, gdzie zrealizowano część inwestycji, można było zapoznać się z jego efektami.

Składamy serdeczne podziękowania zarówno Współorganizatorowi, Patronom i Partnerom Konferencji (link - kliknij), jak też wszystkim Uczestnikom tego inspirującego ogólnopolskiego spotkania branżowego.

PS Szczegółowe informacje - pod zdjęciami.

1

2

3

4

5

6

  • Wykłady wygłoszone podczas sesji plenarnej konferencji (moderator­ – prof. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz, Kierownik Katedry Technologii w Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej):

„Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków”  - Beata Wiśniewska, Prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

„Nowe kierunki technicznej ochrony wód w gospodarce wodno-ściekowej” – prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Gromiec, Przewodniczący Komisji Gospodarki Wodno-Ściekowej Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, Doradca ds. Gospodarki Wodnej Komisji Środowiska Senatu RP, Członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN

„Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wobec wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym” – dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. Politechniki Warszawskiej, Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej

„Regionalna gospodarka wodna, ściekowa i osadowa w aglomeracji tarnowskiej” – dr inż. Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

  • Zagadnienia poruszone w panelu dyskusyjnym: „Wyzwania branży wod-kan w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” (moderator – Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika IGWP „Wodociągi Polskie”, paneliści – Przemysław Tuchliński, Z-ca Prezydenta Białegostoku; prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, Katedra Wodociągów i Kanalizacji, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej; dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. Politechniki Warszawskiej, Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej; dr inż. Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.; Maria Chilińska, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o.; Piotr Borowiec, Główny Specjalista, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury; Tomasz Bobrowski, Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie):
    Czy obecna trudna sytuacja sektora wod.-kan. zweryfikuje podejście do polityki klimatycznej? Czy aktualne regulacje prawne – w szczególności model taryfowania – sprzyjają rozwojowi branży, czy go hamują? Jaki powinien być kierunek zmian w prawie? Jaki powinien być model współpracy przedsiębiorstw z branży wod.-kan., regulatora taryf za wodę i ścieki, nauki i samorządu? Czy osady ściekowe to odpady, czy może cenny surowiec? Jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody i odbiór ścieków po akceptowanych cenach?

  • Tematy przedstawione na sesji z praktykami (moderator – dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, prof. Politechniki Białostockiej, Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej):

Technologie bezprzewodowej transmisji danych w branży wod-kan - case study (Andrzej Jankowski, AquaRd Sp. z o.o.);

Dane podstawą rozwoju i oszczędności. Przykład wdrożenia sztucznej inteligencji w Wodociągach Miasta Krakowa (Marek Zamojski - Dyrektor ds. Innowacji, ASTOR Sp. z o.o.);

Rozwiązania przyszłości monitoringu wody i ścieków w Wodociągach 4.0 (Bartłomiej Biczysko, Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.);

Xylem – innowacyjne i energooszczędne rozwiązania aplikacyjne dla sektora komunalnego (Adam Dubowski, Robert Guglas, Xylem Water Solution Polska Sp. z o.o.);

Cyfrowe zarządzanie pracą brygad – system Sygnity ZPB w Wodociągach Białostockich (Artur Lampart, Sygnity S.A.);

JAFAR – więcej niż armatura (Piotr Sęk, Fabryka Armatur JAFAR S.A.);

Nowe możliwości konfiguracyjne studni kanalizacyjnych PERFECT – zastosowanie wyrobów w warunkach „trudnych” (Tomasz Dąbrowski, RITBET Sp. z o.o.).

 

22 września 2022 roku Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. i Politechnika Białostocka podpisały porozumienie o współpracy. 

Wydarzenie to miało miejsce w Auli C Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Jest ono zwieńczeniem długoletnich, aktywnych kontaktów wzajemnych i nadaniem im mocy aktu. Zainaugurowało też konferencję naukowo-techniczną pt. „Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”, współorganizowaną przez Wodociągi Białostockie i Politechnikę Białostocką. 

W myśl porozumienia, jego sygnatariusze podejmą wspólne działania w obszarze badawczo-rozwojowym i edukacyjnym, których celem będzie praktyczne wykorzystanie wiedzy z branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz stworzenie innowacyjnych rozwiązań służących zwiększeniu efektywności systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, efektywności energetycznej w systemach wodno-kanalizacyjnych oraz ochrony naturalnych zasobów wodnych.

Dokument podpisali: Zarząd Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. - Prezes, p. Beata Wiśniewska i Wiceprezes, p. Jarosław Poniatowicz oraz Rektor Politechniki Białostockiej, p. Marta Kosior-Kazberuk.

Transmisja z wydarzenia - kanał YT Politechniki Białostockiej.

 A

c

d

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. zostały uhonorowane „Zielonym Laurem” Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” – za wkład pracy i rezultaty osiągnięte w zakresie optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji. Pamiątkowy dyplom i statuetkę odebrała p. Beata Wiśniewska – Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., podczas Gali, która odbyła się 21 września br. w Pałacu Staszica w Warszawie (Polska Akademia Nauk).

Od 16 lat PIGE opracowuje ranking osiągnięć samorządów, firm, instytucji oraz osób realizujących przedsięwzięcia ekologiczne. Konkurs ma na celu promowanie dobrych praktyk oraz projektów w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Główna uwaga kierowana jest na podmioty i projekty, które:

  • Nowatorsko podchodzą do ekologii
  • Propagują ekorozwój oraz ochronę środowiska
  • Wykorzystują osiągnięcia nauki i nowe technologie.

Tegoroczna edycja Konkursu odbyła się pod patronatami honorowymi: Wicepremiera ­– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Klimatu i Środowiska, Przewodniczącej Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska, Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Banku Ochrony Środowiska.

A

B

W dniu 13 września w Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez Miasto Białystok i Wodociągi Białostockie. Tematem spotkania było poinformowanie, za pośrednictwem mediów, społeczności lokalnej o realizowanym przez Wodociągi Białostockie pilotażowym programie „Zdrowa woda w sieci – z poidełka leci”. Akcja polega na wyposażaniu publicznych placówek edukacyjnych na obszarze naszej działalności w wewnętrzne źródełka wody pitnej. Do obecnych na konferencji dziennikarzy przemawiali: pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku, pani Katarzyna Kisielewska-Martyniuk - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Białystok i pan Andrzej Perkowski - Radny RM Białystok (pomysłodawcy akcji, autorzy stosownej interpelacji), pan Jarosław Poniatowicz - Wiceprezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. oraz pani Anna Satuła - Dyrektor SP 12. 

3

5

8

10

6

12

W związku z niepokojącymi informacjami o pogorszeniu stanu wody w rzece Supraśl Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują o stałym, bieżącym monitorowaniu jakości wody w pobliżu ujęcia powierzchniowego w Wasilkowie. Wpisuje się ono w działania, które przedsiębiorstwo wykonuje mając na względzie jakość swoich usług i dobro ich odbiorców. 

O wyraźnym pogorszeniu jakości wody w rzece Spółka pierwsza poinformowała  stosowne organy (pismami z dnia 28 lipca i 12 sierpnia) w celu podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.

Jakość wody uzdatnianej w Wodociągi Białostockie Sp. z o. o. i pobieranej do spożycia przez mieszkańców Białegostoku i gmin sąsiednich spełnia wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, Poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spełnia też europejskie wymagania jakościowe - jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, a tym samym jest „czysta i zdrowa” (takie określenia przyjęto w Dyrektywie nr 98/83/EEC dla wody spełniającej jej wymagania).

Wodociągi Białostockie obecnie pracują na „większych obrotach” i dostosowują technologię uzdatniania wody do pogarszających się warunków w rzece, co z kolei generuje większe koszty. To jeszcze bardziej pogarsza kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa, nadwyrężoną przedłużaniem przez Wody Polskie procesu taryfikacji cen wody i ścieków.

 

Stawy napowietrzanie

 

konfernecja plakat

"Wodociągi Białostockie" Sp. z o.o. w Białymstoku i Politechnika Białostocka wspólnie organizują Konferencję naukowo-techniczną "Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej".  Odbędzie się ona w dniach 21-23 września 2022 r. na terenie Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Celem Konferencji wraz z towarzyszącymi jej wydarzeniami jest zapoznanie uczestników z najnowszymi aspektami bieżącej sytuacji polskiego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, wymiana myśli i poglądów wśród branżowych teoretyków i praktyków, wypracowanie wspólnych wniosków oraz pozyskanie nowych doświadczeń.

Główną ideą przedsięwzięcia jest konsolidacja środowiska w obliczu nowych wyzwań. Wydarzenie to stwarza też uczestnikom okazję do przedstawienia swojej działalności, zajmowanej pozycji oraz osiągnięć w dziedzinach od zarządzania, poprzez technikę i technologię, po badania naukowe.

W ramach Konferencji odbędzie się debata ekspercka o współczesnych uwarunkowaniach, możliwościach skutecznego funkcjonowania, perspektywach rozwoju oraz nowoczesnych rozwiązaniach w działalności polskiego sektora wod.-kan.

Zostaną też zaprezentowane rezultaty zakończonego w tym roku, największego zrealizowanego dotychczas przez Spółkę, projektu unijnego pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”.

Szczegółowe informacje o konferencji

Już od dzisiejszego upału można w okolicy Rynku Kościuszki ochłodzić się wodną mgiełką z dwóch bramek zraszających. To nowy element w miejskim krajobrazie. Wodociągi Białostockie zastąpiły nimi rozstawiane dotychczas kurtyny wodne starszej generacji. Zastosowane rozwiązanie jest nowocześniejsze, oszczędniejsze w zużyciu wody, przyjemniej się z nich korzysta. Ramowa konstrukcja lepiej też wpisuje się w otoczenie, niż obficie rozpryskujące się wodne wachlarze. Umieszczone na ramie kurtyny dysze rozpylają przyjemną wodną mgłę. Woda z instalacji nie potrzebuje odpływu, ponieważ pod wpływem temperatury powietrza samoistnie odparowuje.
Bramki zraszające zostały ustawione w pobliżu Ratusza oraz - po drugiej stronie ulicy - w pobliżu pomnika J. Piłsudskiego. Pracownicy Wodociągów Białostockich będą je zasilali wodą z hydrantu, gdy temperatura zewnętrzna osiągnie 28 st. C. (25 stopni w cieniu). Pora włączenia i wyłączenia urządzeń jest też uzależniona od dyspozycyjności ekip, które zwyczajowo wykonują w ciągu dnia prace zlecone na sieci wodociągowej.
 
c
 
a