W celu zapewnienia najwyższej jakości, woda poddawana jest wieloetapowemu procesowi uzdatniania. Po przejściu całego procesu, woda dostarczana jest do odbiorców siecią wodociągową o długości ponad 1100 km.  

pdfJakość wody podawanej do sieci miejskiej.pdf49.17 KB

Twardość wody określa się poprzez wysokość stężenia zawartego w niej wapnia i magnezu. Im większa liczba tych minerałów, tym woda jest twardsza. 

 Woda z Wodociągów Białostockich jest klasyfikowana jako średnio twarda.

JednostkaWoda powierzchniowa
(Wasilków-Pietrasze)
Woda podziemna
(Jurowce)
Zawartość dopuszczalna
(wg norm polskich)
mg CaCO3/dm3 235 237  
Stopnie niemieckie (DH) 13 13  
Stopnie angielskie (Clarka) 16 17  
Stopnie francuskie (F) 24 24  

Tabela twardości wody

Wodamg CaCO3/dm3Stopnie niemieckie (dH)Stopnie francuskie (f)Stopnie angielskie (Clarka)
Bardzo miękka <100 <5,6 <10 <7
Miękka 100-200 5,6-11,2 10-20 7-14
Średnio twarda 200-350 11,2-19,6 20-35 14-24,5
Twarda 350-550 19,6-30,8 35-55 24,5-38,5
Bardzo twarda >550 >30,8 >55 >38,5

* Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 roku.

*Jakość wody wodociągowej jest na bieżąco monitorowana przez wodociągowe Laboratorium Badania Wody, a także Powiatową oraz  Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną .