Oczywiste jest, iż będąc spółką, której działalność opiera się na eksploatacji zasobów naturalnych, działamy zgodnie z prawem i normami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie ochrony środowiska.

Priorytetem są przemyślane działania, które przynoszą konkretne efekty. Głównym kierunkiem naszego zaangażowania społecznego jest szeroko pojęta edukacja, która wynika z naszej troski o środowisko naturalne. Naszym priorytetem jest szerzenie wiedzy o znaczeniu wody w życiu człowieka i uczenie właściwych postaw ekologicznych. Dodatkowo angażujemy się w działania na rzecz regionu oraz jego mieszkańców.

Światowy Dzień Mycia Rąk 15 październik

2021

"Nasza przyszłość jest w naszych rękach ­– idźmy razem do przodu" . Takie jest hasło tegorocznego Światowego Dnia Mycia Rąk - inicjatywy edukacyjnej na temat skutecznej higieny przede wszystkim dłoni (więcej informacji we wpisie z ubiegłego roku).

Duże zainteresowanie tą inicjatywą spowodowało szybkie wyczerpanie limitu zgłoszeń i musieliśmy wstrzymać ich przyjmowanie. Obecnie rozpatrujemy wnioski od uczestników. O przekazaniu zbiorników na deszczówkę będzie decydowała kolejność złożenia wniosków, pod warunkiem spełnienia wszystkich regulaminowych kryteriów. Wynik weryfikacji i decyzję o przyznaniu (lub nie) naszej nagrody podamy uczestnikom telefonicznie lub mailowo w terminie 14-18 czerwca br.

 Poniższy tekst należy traktować jako archiwalny, za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Do uczestnictwa w kampanii „Złap deszczówkę” zapraszamy Odbiorców, którzy mają zawartą z naszym przedsiębiorstwem umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Dzięki tej inicjatywie można:

- zaoszczędzić na poborze wody wodociągowej (i rachunku za nią), zbierając deszczówkę do otrzymanego od nas specjalnego 200-litrowego zbiornika i wykorzystując ją do podlewania, mycia itd.

- wykazać się proekologiczną postawą poprzez udział w poprawianiu retencji wód opadowych oraz ochronie drzewostanu rezygnując z druków papierowych i korzystając z konta w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) z opcją otrzymywania faktur elektronicznych (e-Faktura).

Światowy Dzień Wody – powołany 22 grudnia 1992 r. na konferencji Szczyt Ziemi 1992 w brazylijskim Rio de Janeiro – został ustanowiony mocą rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Powodem tej inicjatywy jest fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi, gdyż nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Co roku Dzień Wody obchodzony jest 22 marca.

Woda z kranu nazywana przez wielu potocznie „kranówką", która jest dostarczana do odbiorców przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku jest dobra i smaczna. Przekonuje się do tego coraz więcej osób my mamy ten zaszczyt poinformować, iż w kolejnym lokalu w naszym mieście nie tylko można napić się wody z kranu, ale zostanie podana w szklance Wodociagow Białostockich.  

W weekend 21-22 lipca 2018 r., na Rynku Kościuszki po raz pierwszy zadebiutował saturator - mobilne urządzenie do produkcji wody sodowej, popularne w czasach PRL. Zakupiony przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w wersji uwspółcześnionej. 

Zdroje w szkołach

21 marca 2015 roku - z okazji Pierwszego Dnia Wiosny i następującego po nim w kalendarzu Światowego Dnia Wody - Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zorganizowała okolicznościowy apel z porywającym programem artystycznym.