Wodociągi Białostockie informują, iż w związku z budową nowej nawierzchni w ulicy Błękitnej w Wasilkowie oraz przebudową uzbrojenia wod.-kan., do czasu zakończenia robót mogą występować okresowe przerwy w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.