22 września 2022 roku Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. i Politechnika Białostocka podpisały porozumienie o współpracy. 

Wydarzenie to miało miejsce w Auli C Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Jest ono zwieńczeniem długoletnich, aktywnych kontaktów wzajemnych i nadaniem im mocy aktu. Zainaugurowało też konferencję naukowo-techniczną pt. „Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”, współorganizowaną przez Wodociągi Białostockie i Politechnikę Białostocką. 

W myśl porozumienia, jego sygnatariusze podejmą wspólne działania w obszarze badawczo-rozwojowym i edukacyjnym, których celem będzie praktyczne wykorzystanie wiedzy z branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz stworzenie innowacyjnych rozwiązań służących zwiększeniu efektywności systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, efektywności energetycznej w systemach wodno-kanalizacyjnych oraz ochrony naturalnych zasobów wodnych.

Dokument podpisali: Zarząd Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. - Prezes, p. Beata Wiśniewska i Wiceprezes, p. Jarosław Poniatowicz oraz Rektor Politechniki Białostockiej, p. Marta Kosior-Kazberuk.

Transmisja z wydarzenia - kanał YT Politechniki Białostockiej.

 A

c

d