Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. zostały uhonorowane „Zielonym Laurem” Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” – za wkład pracy i rezultaty osiągnięte w zakresie optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji. Pamiątkowy dyplom i statuetkę odebrała p. Beata Wiśniewska – Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., podczas Gali, która odbyła się 21 września br. w Pałacu Staszica w Warszawie (Polska Akademia Nauk).

Od 16 lat PIGE opracowuje ranking osiągnięć samorządów, firm, instytucji oraz osób realizujących przedsięwzięcia ekologiczne. Konkurs ma na celu promowanie dobrych praktyk oraz projektów w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Główna uwaga kierowana jest na podmioty i projekty, które:

  • Nowatorsko podchodzą do ekologii
  • Propagują ekorozwój oraz ochronę środowiska
  • Wykorzystują osiągnięcia nauki i nowe technologie.

Tegoroczna edycja Konkursu odbyła się pod patronatami honorowymi: Wicepremiera ­– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Klimatu i Środowiska, Przewodniczącej Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska, Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Banku Ochrony Środowiska.

A

B