W dniu 13 września w Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez Miasto Białystok i Wodociągi Białostockie. Tematem spotkania było poinformowanie, za pośrednictwem mediów, społeczności lokalnej o realizowanym przez Wodociągi Białostockie pilotażowym programie „Zdrowa woda w sieci – z poidełka leci”. Akcja polega na wyposażaniu publicznych placówek edukacyjnych na obszarze naszej działalności w wewnętrzne źródełka wody pitnej. Do obecnych na konferencji dziennikarzy przemawiali: pan Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku, pani Katarzyna Kisielewska-Martyniuk - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Białystok i pan Andrzej Perkowski - Radny RM Białystok (pomysłodawcy akcji, autorzy stosownej interpelacji), pan Jarosław Poniatowicz - Wiceprezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. oraz pani Anna Satuła - Dyrektor SP 12. 

3

5

8

10

6

12