W związku z niepokojącymi informacjami o pogorszeniu stanu wody w rzece Supraśl Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informują o stałym, bieżącym monitorowaniu jakości wody w pobliżu ujęcia powierzchniowego w Wasilkowie. Wpisuje się ono w działania, które przedsiębiorstwo wykonuje mając na względzie jakość swoich usług i dobro ich odbiorców. 

O wyraźnym pogorszeniu jakości wody w rzece Spółka pierwsza poinformowała  stosowne organy (pismami z dnia 28 lipca i 12 sierpnia) w celu podjęcia działań zgodnie z kompetencjami.

Jakość wody uzdatnianej w Wodociągi Białostockie Sp. z o. o. i pobieranej do spożycia przez mieszkańców Białegostoku i gmin sąsiednich spełnia wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, Poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spełnia też europejskie wymagania jakościowe - jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, a tym samym jest „czysta i zdrowa” (takie określenia przyjęto w Dyrektywie nr 98/83/EEC dla wody spełniającej jej wymagania).

Wodociągi Białostockie obecnie pracują na „większych obrotach” i dostosowują technologię uzdatniania wody do pogarszających się warunków w rzece, co z kolei generuje większe koszty. To jeszcze bardziej pogarsza kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa, nadwyrężoną przedłużaniem przez Wody Polskie procesu taryfikacji cen wody i ścieków.

 

Stawy napowietrzanie