konfernecja plakat

"Wodociągi Białostockie" Sp. z o.o. w Białymstoku i Politechnika Białostocka wspólnie organizują Konferencję naukowo-techniczną "Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej".  Odbędzie się ona w dniach 21-23 września 2022 r. na terenie Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Celem Konferencji wraz z towarzyszącymi jej wydarzeniami jest zapoznanie uczestników z najnowszymi aspektami bieżącej sytuacji polskiego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, wymiana myśli i poglądów wśród branżowych teoretyków i praktyków, wypracowanie wspólnych wniosków oraz pozyskanie nowych doświadczeń.

Główną ideą przedsięwzięcia jest konsolidacja środowiska w obliczu nowych wyzwań. Wydarzenie to stwarza też uczestnikom okazję do przedstawienia swojej działalności, zajmowanej pozycji oraz osiągnięć w dziedzinach od zarządzania, poprzez technikę i technologię, po badania naukowe.

W ramach Konferencji odbędzie się debata ekspercka o współczesnych uwarunkowaniach, możliwościach skutecznego funkcjonowania, perspektywach rozwoju oraz nowoczesnych rozwiązaniach w działalności polskiego sektora wod.-kan.

Zostaną też zaprezentowane rezultaty zakończonego w tym roku, największego zrealizowanego dotychczas przez Spółkę, projektu unijnego pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”.

Szczegółowe informacje o konferencji