Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., pani Beata Wiśniewska - jako reprezentant zarówno przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak też ogólnie spółek samorządu terytorialnego (wg danych GUS jest ich w Polsce około 3,5 tys.) - wystąpiła na I Forum Spółek Samorządowych, zorganizowanym 20.06.2022 r. w Business Centre Club.  Jako pierwsza spośród organizacji przedsiębiorców, BCC - wspólnie z Unią Metropolii Polskich - zainicjował dialog na rzecz spółek samorządowych.

Na konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne:Obecna sytuacja samorządów. Rola przedsiębiorców w rozwoju samorządów”; „Zmieniające się otoczenie prawne i biznesowe jako wyzwanie dla działalności spółek samorządowych” oraz „Ograniczenia w działalności spółek samorządowych – czy to pozytywnie wpływa na prowadzenie działalności związanej z zaspokajaniem potrzeb wspólnoty samorządowej. Propozycje koniecznych zmian.”

Pani Prezes zabrała głos w ostatnim z powyższych tematów. Z tą wypowiedzią można zapoznać się poniżej, we fragmencie od ok. 2:19:00.

Forum Spółek Samorządowych – wyzwania i szanse (kliknij)

 

BCC foto