W związku z pytaniami o jakość wody wodociągowej w odniesieniu do pogorszenia stanu wody w rzece Supraśli (brak tlenu powodujący m.in. śnięcie ryb)  informujemy, że dostosowujemy naszą technologię do trudnych warunków i zaopatrujemy odbiorców w wodę spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nasze służby prowadzą ciągły monitoring ujmowanej i uzdatnianej wody, jakość wody w sieci miejskiej jest też regularnie nadzorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.