W związku z zapytaniami spowodowanymi wiadomością o wykryciu niewielkich ilości koronawirusa w paryskiej sieci tzw. wody technicznej (przeznaczonej m.in. do mycia ulic czy podlewania miejskich ogrodów i parków) zamieszczamy poniżej wypowiedź Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w tym temacie.

 

Informacja IGWP - koronawirus w Paryżu

Informujemy ponadto, że w Białymstoku nie ma odrębnej sieci miejskiej wody ”technicznej”. Na obszarze naszej działalności dostarczamy tę samą wodę z naszych ujęć, po przejściu całego, zaawansowanego technologicznie i technicznie, procesu uzdatniania. 

Podejmujemy wysiłki – także organizacyjne – aby zapewnić naszym odbiorcom ciągłą dostawę wody wodociągowej, tak jak dotychczas wysokiej jakości (podobnie jeśli chodzi odbiór i oczyszczanie ścieków). Obejmują one m.in. zabezpieczenie pracowników na kluczowych stanowiskach – i nie tylko tam – przed groźbą zakażenia. 
Dostępna całodobowo woda bieżąca jest największym sprzymierzeńcem w walce z koronawirusem. Białostocka kranówka spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia, nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów. Światowa Organizacja Zdrowia w swoim raporcie zapewnia, że woda wodociągowa jest bezpieczna, ponieważ powszechnie stosowane procedury jej uzdatniania (stosowane też przez nas) eliminują koronawirusy, w tym SARS-CoV-2. 
Według literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody, takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, są usuwane z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych, węglowych. Takie m.in. procesy są stosowane przez nas w uzdatnianiu wody. Dodatkową barierą przeciwko koronawirusom jest utlenianie wstępne, które również jest prowadzone w naszych stacjach uzdatniania.