Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Bieżące wydarzenia

Legionelloza w Rzeszowie - oświadczenie

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą legionellozy w Rzeszowie informujemy, że bakterie Legionelli mogą wystąpić tylko w ciepłej wodzie użytkowej. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. uzdatnia i dostarcza odbiorcom wyłącznie wodę zimną - siecią wodociągową, do wodomierza głównego. Przygotowanie i dostarczanie wody ciepłej leży całkowicie poza kompetencjami naszego przedsiębiorstwa.

O środowisku występowania Legionelli, jak też inne przydatne informacje na ten temat można przeczytać m.in. tutaj ⇒ Temperatura wody a Legionella .

Zakres działalności Wodociągów Białostockich kończy się na wodomierzu głównym. Umiejscowione za tym urządzeniem instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej leżą w gestii właścicieli i administratorów danej nieruchomości.

Woda dostarczana przez Wodociągi Białostockie jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Spełnia wszystkie wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także regulacje Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zapewnia to stosowana w naszym przedsiębiorstwie wysokosprawna technologia uzdatniania wody, włącznie z zaawansowaną technicznie dezynfekcją końcową. W procesach uzdatniania wody jako silny utleniacz wykorzystywany jest ozon, a jako środek dezynfekujący - chlor gazowy. Dzięki temu w miejskiej sieci wodociągowej nie rozwijają się bakterie chorobotwórcze. Ponadto sieć wodociągowa regularnie jest poddawana profilaktycznemu płukaniu.

Bieżącą kontrolę jakości wody prowadzi Laboratorium Badania Wody Wodociągów Białostockich, analizując parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody, zgodnie z zatwierdzonym systemem jakości prowadzonych badań (ze względu na charakter wody zimnej, bakterie Legionelli są poza tym zakresem). Parametry wody są też regularnie kontrolowane przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Białymstoku.

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Politykę prywatności.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Funkcjonalne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam