Bardzo duże zainteresowanie naszą akcją "Złap deszczówkę" (http://www.wobi.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/kampanie-spoleczne/zlap-deszczowke.html) spowodowało szybkie wyczerpanie limitu zgłoszeń i musieliśmy wstrzymać ich przyjmowanie. Obecnie rozpatrujemy wnioski od uczestników. O przekazaniu zbiorników na deszczówkę będzie decydowała kolejność złożenia wniosków, pod warunkiem spełnienia wszystkich regulaminowych kryteriów. Wynik weryfikacji i decyzję o przyznaniu (lub nie) naszej nagrody podamy uczestnikom telefonicznie lub mailowo w terminie 14-18 czerwca br.