W ogólnopolskim kwartalniku branżowym "Kierunek Wod-Kan" (link: Kierunek Wod-Kan) ukazała się rozmowa z Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. panią Beatą Wiśniewską. W dużym stopniu dotyczy ona wyzwań, przed jakimi obecnie stoją przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Wywiad w periodyku jest pokłosiem wygłoszenia przez panią Prezes referatu pt. „Ścieżka rozwoju branży wodociągowej na miarę współczesnych i przyszłych problemów”, inaugurującego Sesję Wprowadzającą XXIV edycji Kongresu Naukowo-Technicznego WOD-KAN-EKO w Łodzi (link: Konferencja ) oraz udziału w konferencyjnym panelu dyskusyjnym.

1

2

3