Zapraszamy osoby i podmioty władające powierzchnią ziemi do nawiązania współpracy z Wodociągami Białostockimi w celu rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych.

Bliższe informacje są zawarte w plikach zamieszczonych poniżej:

pdfOgłoszenie - treść

pdfOgłoszenie - dokument dostępny cyfrowo

docxZałącznik nr 1 - wersja edytowalna