Wodociągi Białostockie
Jesteśmy pierwszym przedsiębiorstwem komunalnym w Białymstoku i jedną z najstarszych firm wodociągowo - kanalizacyjnych w Polsce


Wyszukaj
Odszukaj w naszym serwisie interesującą Cię frazę.
Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania w Wodociągach Białostockich łączy System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10 z wymaganiami systemów: Zarządzania Środowiskiem według normy PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy PN-N 18001:2004.
System Zarządzania Jakością zapewnia warunki do skoordynowanego kierowania i nadzorowania, mającego
na względzie jakość działania naszej Spółki. Norma PN-EN ISO 9001:2009 służy uzyskiwaniu powtarzalności procesów. System Zarządzania Środowiskiem obejmuje aspekty zarządzania składające się na planowanie, rozwój, wdrażanie, realizację, kontrolę i weryfikację polityki, celów i zadań Przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Dziedziny zarządzania wpływające na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje norma PN-N 18001:2004.

Zintegrowany System Zarządzania został w całości opracowany metodą procesową. Polega ona na wydzieleniu procesów w działalności Przedsiębiorstwa oraz ich analizie w celu eliminacji zagrożeń: związanych z wyrobem dla spełnienia wymagań Klienta, środowiskowych i bhp. Każdym procesem zarządza lider, który w procedurach
i instrukcjach swoją dziedzinę opisał oraz określił cele i wskaźniki procesu. Te dokumenty jednoznacznie określają też odpowiedzialność, uprawnienia i zadania każdego uczestnika procesu.

Przyjęty System Zarządzania pozwala spełniać wymagania Klientów. Charakteryzują go:

  • celowy podział kompetencji i odpowiedzialności;
  • angażowanie się całej załogi w sprawy jakości, ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa
    i higieny pracy;
  • uregulowanie ważnych działań z punktu widzenia jakości, za pomocą odpowiedniej dokumentacji;
  • monitorowanie spraw związanych z jakością i środowiskiem;
  • przeprowadzanie auditów wewnętrznych w celu sprawdzenia skuteczności systemu jakościowego, środowiskowego i bhp;
  • działania korygujące i zapobiegawcze;


 


‹‹powrót